Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất kẹo cứng

Được đăng lên bởi sattuong
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 2923 lần   |   Lượt tải: 13 lần
1

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ NHÀ
MÁY SẢN XUẤT KẸO CỨNG HƯƠNG CAM
NĂNG SUẤT 750KG/GIỜ
LỚP: DHTP7A.
GVHD: Th.s VŨ THỊ HOAN.
NHÓM 1, TỔ 4.

DANH SÁCH TỔ VIÊN:
1
2
3
4
5

HOÀNG THỊ LUYẾN
NGUYỄN THỊ LUYẾN
TRẦN VĨNH PHƯỚC
BÙI TRẦN LAM GIANG
TRẦN THỊ THANH XUÂN

TP Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2014

11072081
11067181
11037171
10065711
09076501

2

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM

BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ NHÀ
MÁY SẢN XUẤT KẸO CỨNG HƯƠNG
CAM NĂNG SUẤT 750KG/GIỜ
LỚP: DHTP7A.
GVHD: Th.s VŨ THỊ HOAN.
NHÓM 1, TỔ 4.

DANH SÁCH TỔ VIÊN:
1
2
3
4
5

HOÀNG THỊ LUYẾN
NGUYỄN THỊ LUYẾN
TRẦN VĨNH PHƯỚC
BÙI TRẦN LAM GIANG
TRẦN THỊ THANH XUÂN

11072081
11067181
11037171
10065711
09076501

3

TP Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2014
MỤC LỤC

1

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
ST
T

SINH VIÊN

MSSV

NHIỆM VỤ

1107208
1

HOÀNG THỊ LUYẾN

1

TÍNH ĐIỆN, NƯỚC, HƠI

2

NGUYỄN THỊ LUYẾN

3

TRẦN VĨNH PHƯỚC

11067181 QUY TRÌNH SẢN XUẤT
BẢN VẼ PHÂN XƯỠNG VÀ
1103717
NHÀ MÁY, CHỌN THIẾT
1
BỊ
1006571

4

BÙI TRẦN LAM GIANG

5

TRẦN THỊ THANH XUÂN 09076501 CHỌN DỊA ĐIỂM

1

CÂN BẰNG VẬT CHẤT

2

LỜI MỞ ĐẦU
Công nghệ thực phẩm đã trở thành một trong những ngành quan trọng nhất
của các ngành công nghệ hiện đại. Trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học, kỹ
thuật viên và kỹ sư đã dành rất nhiều chi phí và năng lực làm nghiên cứu trong
việc cung cấp nguyên liệu, vật liệu đóng gói, thiết bị và cải tiến máy móc thiết bị
trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Các kết quả của nghiên cứu đã chỉ
ra rằng chế biến thực phẩm không chỉ liên quan đến chất lượng của nguyên liệu,
quy trình sản xuất, những thay đổi hóa học trong quá trình bảo quản, đóng gói và
sở thích của người tiêu dùng, mà còn là máy móc thiết bị được sử dụng để chế
biến thực phẩm. Để cải thiện các kỹ thuật chế biến thực phẩm, các doanh nghiệp
phải phát triển những ý tưởng mới trong quản lý. Theo xu hướng kinh doanh hiện
tại, chế biến thực phẩm tự động là phương pháp thực tế nhất của sản xuất thực
phẩm, không chỉ vì nó làm tăng hiệu quả sản phẩm, mà còn vì nó là vệ sinh hơn.
Sản xuất kẹo cứng đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây ở
nhiều nước trên thế giới. Một số yếu tố góp phần vào sự phát triển rộng rãi của
ngành công nghiệp kẹo cứng là: (1) Cải thiện phương pháp sản xuất và sự phát
triển xử lý của thiết bị tốt hơn (2) Cải thiện thêm kiến thức về các thành phần
nguyên ...
1
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM
BÁO CÁO THỰC HÀNH THIẾT KẾ NHÀ
MÁY SẢN XUẤT KẸO CỨNG HƯƠNG CAM
NĂNG SUẤT 750KG/GIỜ
LỚP: DHTP7A.
GVHD: Th.s VŨ THỊ HOAN.
NHÓM 1, TỔ 4.
DANH SÁCH TỔ VIÊN:
1 HOÀNG THỊ LUYẾN 11072081
2 NGUYỄN THỊ LUYẾN 11067181
3 TRẦN VĨNH PHƯỚC 11037171
4 BÙI TRẦN LAM GIANG 10065711
5 TRẦN THỊ THANH XUÂN 09076501
TP Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2014
Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất kẹo cứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất kẹo cứng - Người đăng: sattuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất kẹo cứng 9 10 864