Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất xúc xích

Được đăng lên bởi sattuong
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2363 lần   |   Lượt tải: 20 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Viện CN Sinh học – Thực phẩm
…-o0o-…

BỘ MÔN: THỰC HÀNH THIẾT KẾ NHÀ MÁY
ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG
Năng suất: 10 tấn xúc xích/1 ngày

GVHD: Vũ Thị Hoan
SVTH:
1.
2.
3.
4.
5.

Lê Thị Hồng Liên-12054911
Nguyễn Thị Vân – 12064671
Nguyễn Thị Cẩm Tiên- 12037201
Nguyễn Trần Ngọc Phước – 12015751
Nguyễn Nhật Thanh Vinh – 12068071

TP. HCM, tháng 3 năm 2015

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..

MỤC LỤC

2

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG

PHẦN I: TỔNG QUAN
1. Tổng quan nguyên liệu
1.1.

Nguyên liệu
1.1.1. Nguyên liệu chính [2], [4], [5]
1.1.1.1.

Thịt heo

Thịt heo là nguyên liệu chính, nó có vai trò chính quyết định chất lượng sản phẩm. Gía trị
dinh dưỡng chủ yếu của thịt là protein. Protein của thịt là prtein hoàn thiện, chứa đầy đủ
các acid amin hoàn thiện, cần thiết và có tỉ lệ cân đối. B1, B2, B6, PP,…và trong thịt chứa
đầy đủ các acid amin không thay thế. Ngoài ra, protein còn có vai trò cực kỳ quan trọng
trong công nghệ chế biến thực phẩm. Đây là chất tạo hình và tạo kết cấu đặc trưng.
 Cấu trúc và thành phần của thịt heo:

Bảng 1: tỉ lệ % của các mô trong thịt heo [5]
Loại mô
Thịt heo (%)
Mô cơ
40 – 62%
Mô mỡ
15 – 40%
Mô liên kết
6 – 8%
Mô xương sụn
8 – 18%
Mô máu
0.6 – 0.8%
Mô cơ là đối tượng chính trong công nghệ chế biến thịt vì mô cơ chiếm tỉ lệ cao nhất (40
– 62%), có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao nhất. Mô cơ gồm nhiều bó sợi cơ, mỗi
sợi cơ là một tế bào cơ, cấu tạo gồm:
 Màng cơ: do các protein dạng sợi cấu tạo thành, chủ yếu là collagen, elastin,…

3

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG
 Cơ tương: gồm các dịch cơ tương (cấu tạo từ nước và các chất hòa tan như

protein tan, hợp chất nito phi protein, muối…) và tơ cơ( thành phần chủ yếu là
các loại protein : act...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Viện CN Sinh học – Thực phẩm
…-o0o-…
BỘ MÔN: THỰC HÀNH THIẾT KẾ NHÀ MÁY
ĐỀ TÀI:
THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC XÍCH TIỆT TRÙNG
Năng suất: 10 tấn xúc xích/1 ngày
GVHD: Vũ Thị Hoan
SVTH:
1. Lê Thị Hồng Liên-12054911
2. Nguyễn Thị Vân – 12064671
3. Nguyễn Thị Cẩm Tiên- 12037201
4. Nguyễn Trần Ngọc Phước – 12015751
5. Nguyễn Nhật Thanh Vinh – 12068071
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
TP. HCM, tháng 3 năm 2015
Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất xúc xích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất xúc xích - Người đăng: sattuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Tiểu luận thiết kế nhà máy sản xuất xúc xích 9 10 28