Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi Thang Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH
-----------***------------

NGUYỄN TRẦN THẮNG
MSSV: 1155040171

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH.
(Từ thực tiễn tỉnh Tiền Giang)

Tiểu luận tốt nghiệp cử nhân luật
Niên khóa: 2011 - 2015

Người hướng dẫn:
(Học vị, học hàm) (Họ và tên)

TP.HCM – Năm 200 . . . .

Phần mở đầu
1.Lý do chọn đề tài.
Thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý Nhà nước, thủ tục
hành chính là cơ sở và điều kiện cần thiết để cơ quan nhà nước giải quyết công
việc của công dân và các tổ chức theo pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của người và cơ quan có công việc cần giải quyết. Thực tế tại nhiều địa phương
cho thấy, TTHC hiện vẫn còn rất rườm rà, phức tạp; việc tiếp nhận và giải quyết hồ
sơ còn thiếu khoa học; thu lệ phí, phí ở nhiều nơi chưa đúng quy định; mặt khác,
nhiều cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC còn có thái độ
thiếu tôn trọng công dân, tổ chức đến liên hệ công việc, còn tồn tại tình trạng cửa
quyền, sách nhiễu…Tình hình giải quyết công việc như vậy chẳng những làm tốn
thời gian, tiền bạc, công sức của nhân dân, tổ chức, nhà nước mà còn là môi trường
phát sinh tệ quan liêu, tham nhũng…làm mất lòng tin đối với nhân dân. Trong điều
kiện thế giới đang bước vào giai đoạn “toàn cầu hóa” sâu sắc, vấn đề cải cách nền
hành chính nhà nước(trong đó có cải cách thủ tục hành chính) là nhiệm vụ cần
thiết. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Đảng, chính phủ đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các
ngành, các địa phương tiến hành cải cách toàn diện nền hành chính theo hướng đơn
giản, gọn nhẹ và hiệu quả. Cụ thể là Ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đó ký
Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 với 4 nội dung: cải cách thể chế hành
chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;
cải cách tài chính công. Một trong các nội dung quan trọng của cải cách thể chế
hành chính đó là cải cách Thủ tục hành chính (TTHC). Muốn CCHC thì TTHC
phải được đơn giản hóa một cách tối đa, tránh rườm rà.
Mục tiêu và yêu cầu của cải cách một bước thủ tục hành chính là phải đạt được
một bước chuyển biến căn bản trong quan hệ về giải quyết công việc của công dân
và tổ chức, cụ thể là phải phát hiện và xoá bỏ những thủ tục hành chính thiếu đồng
bộ, chồng chéo, rườm rà, phức tạp đã và đang gây trở ngại trong việc tiếp nhận và
xử lý công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức và công dân, xây dựng và thực
hiệ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH
-----------***------------
NGUYỄN TRẦN THẮNG
MSSV: 1155040171
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH.
(Từ thực tiễn tỉnh Tiền Giang)
Tiểu luận tốt nghiệp cử nhân luật
Niên khóa: 2011 - 2015
Người hướng dẫn:
(Học vị, học hàm) (Họ và tên)
TP.HCM – Năm 200 . . . .
Tiểu luận thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thủ tục hành chính - Người đăng: Thang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận thủ tục hành chính 9 10 57