Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận tình huống chuyên viên

Được đăng lên bởi ga tay
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 5995 lần   |   Lượt tải: 97 lần
TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

LỚP NGUỒN 1
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
ĐỀ TÀI:

Xử lý đơn thư khiếu nại và xin vào hộ nghèo
của công dân xã Xuy Xá huyện Mỹ Đức

PHẦN I: MỞ ĐẦU
•

Lý do chọn đề tài

Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu.Những năm gần đây,
nhờ những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta
đã có những bước chuyển mình rất quan trọng. Đặc biệt là vào năm 2006
nước ta đã chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất
thế giới WTO. Những nhân tố đó đã làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng
trưởng nhanh, đại bộ phận đời sống nhân dân được nâng lên một cách rõ rệt.
Tuy vậy, một bộ phận không nhỏ dân cư đặc biệt là dân cư các vùng ngoại
thành các thành phố, vùng cao, vùng sâu, vùng xa…đang chịu cảnh nghèo
đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống như ăn, ở,
mặc, đi lại…Chính vì vậy, sự phân hóa giàu nghèo ở nước ta ngày càng diễn
ra mạnh mẽ. Nó không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của những nước có nền
kinh tế phát triển trên thế giới, mà đối với nước ta khi nền kinh tế đang có sự
chuyển mình thì vấn đề phân hóa giàu nghèo càng được chú trọng hàng đầu.
Để có thể hoàn thành mục tiêu quốc gia về Xóa đói giảm nghèo thì trước
tiên phải rút ngắn sự phân hóa giàu nghèo. Đây không chỉ là nhiệm vụ của
bộ máy lãnh đạo mà còn là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân.
Xã Xuy Xá huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội là một xã đồng bằng thuộc

huyện Mỹ Đức, xã cũng có một nét chung với các địa phương khác đó là
tình trạng nghèo đói vẫn còn tồn tại ( chiếm 9 % trong năm 2013 ). Đời sống
của một bộ phận nhân dân đang rất khó khăn yếu kém. Điều này cũng là một
tất yếu đối với một xã đồng bằng mà nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông
nghiệp trồng lúa. Do đó công tác xóa đói giảm nghèo đặc biệt được quan
tâm. Ý thức được vấn đề đó, Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương
đặc biệt quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội trong đó có các chính
sách trợ giúp người nghèo, chú trọng đúng mức đến vấn đề đói nghèo trong
xã hội, Đảng ta đã đưa ra những chương trình rộng lớn để tập trung giải
quyết là “Chương trình về xóa đói , giảm nghèo”. Trên cơ sở đó, Nhà nước
đã có rất nhiều các chương trình cấp quốc gia và dự án đang được thực thi có
nội dung gắn với xóa đói, giảm nghèo. Như vay vốn, giải quyết việc làm,
đào tạo nghề miễn phí cho lao động nghèo nông thôn, chính sách miễn phí
đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ tiền
điện…Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc” thương người như thể thương
thân”...
TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG
LỚP NGUỒN 1
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
ĐỀ TÀI: Xử lý đơn thư khiếu nại và xin vào hộ nghèo
của công dân xã Xuy Xá huyện Mỹ Đức
PHẦN I: MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu.Những năm gần đây,
nhờ những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta
đã có những bước chuyển mình rất quan trọng. Đặc biệt là vào năm 2006
nước ta đã chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất
thế giới WTO. Những nhân tố đó đã làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng
trưởng nhanh, đại bộ phận đời sống nhân dân được nâng lên một cách rõ rệt.
Tuy vậy, một bộ phận không nhỏ dân cư đặc biệt là dân cư các vùng ngoại
thành các thành phố, vùng cao, vùng sâu, vùng xa…đang chịu cảnh nghèo
đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống như ăn, ở,
mặc, đi lại…Chính vì vậy, sự phân hóa giàu nghèo ở nước ta ngày càng diễn
ra mạnh mẽ. Nó không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của những nước có nền
kinh tế phát triển trên thế giới, mà đối với nước ta khi nền kinh tế đang có sự
chuyển mình thì vấn đề phân hóa giàu nghèo càng được chú trọng hàng đầu.
Để có thể hoàn thành mục tiêu quốc gia về Xóa đói giảm nghèo thì trước
tiên phải rút ngắn sự phân hóa giàu nghèo. Đây không chỉ là nhiệm vụ của
bộ máy lãnh đạo mà còn là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân.
Xã Xuy Xá huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội là một xã đồng bằng thuộc
tiểu luận tình huống chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận tình huống chuyên viên - Người đăng: ga tay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tiểu luận tình huống chuyên viên 9 10 8