Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận toán cao cấp A3

Được đăng lên bởi Oishi Phạm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Khoa Khoa Học Cơ Bản

TIỂU LUẬN TOÁN CAO CẤP A3

Đề tài:
“TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI I”

GVHD: Phạm Đình Cầu
Nhóm: 9.2
1.Phạm Anh Khoa

12033221

2. Trần Đình Nghĩa

12033111

3. Đoàn Minh Sơn

12028301

Gò Vấp, ngày 20 tháng 06 năm 2013

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Khoa Khoa Học Cơ Bản
TIỂU LUẬN TOÁN CAO CẤP A3
Đề tài:
“TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI I”
GVHD: Phạm Đình Cầu
Nhóm: 9.2
1.Phạm Anh Khoa 12033221
2. Trần Đình Nghĩa 12033111
3. Đoàn Minh Sơn 12028301
Gò Vấp, ngày 20 tháng 06 năm 2013
Tiểu luận toán cao cấp A3 - Trang 2
Tiểu luận toán cao cấp A3 - Người đăng: Oishi Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tiểu luận toán cao cấp A3 9 10 917