Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tổng quan về diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

Được đăng lên bởi Đức Văn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn Trọng Đức – SP Địa K39

ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN
DIỄN ĐÀN KINH TẾ HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG – APEC
Chương I: Phần mở đầu.
1.

Lý do chọn đề tài.

2.

Mục đích tìm hiểu.

3.

Phạm vi tìm hiểu.

Chương II: Nội dung chính.
I: Tổng quan về diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình
Dương
1. Giới thiệu.
1.1- Diễn đàn hơp tác kinh tế Thái Bình Dương là gì.
1.2- Sự Mệnh.
2. Lịch sử hình thành và phát triển.
2.1- Bối cảnh và sự ra đời của APEC.
2.1.1- Sáng kiến của Ô-xtrây- lia về việc hình thành APEC.
2.1.2- Những nhân tố dẫn đến sự ra đời của APEC.
2.2- Quá trình phát triển.
2.3- Điều kiện kết nạp thành viên.
II: Cách thức hoạt động của APEC.
1. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của APEC.
1.1Mục tiêu.
1.2Nguyên tắc hoạt động.
1.3Phạm vi hoạt động.
2.
Cơ cấu tổ chức.
2.1Caasi chính sách.

Văn Trọng Đức – SP Địa K39

2.22.32.42.52.6-

Cấp làm Việc.
Ban thư kí.
Các quan sát viên tham ra.
Tài chính.
Sơ lược về kì hội nghị APEC.

III. APEC và thế giới.
1.
2.

6.

Vị thế của APEC trên thế giới.
Vai trò của APEC với thế giới.

IV. Mối quan hệ giữa Việt Nam và APEC.
1. Quá trình Việt Nam gia nhập APEC
2. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi gia nhập APEC.
3. Vai Trò của APEC với Việt Nam.
4. Đóng góp của Việt Nam vào sự phát triển chung của APEC.
5. Quá trình Việt Nam gia nhập APEC
Quá trình Việt Nam gia nhập APEC
V. Kết luận

...
Văn Trọng Đức – SP Địa K39
ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN
DIỄN ĐÀN KINH TẾ HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á
THÁI BÌNH DƯƠNG – APEC
Chương I: Phần mở đầu .
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục đích tìm hiểu.
3. Phạm vi tìm hiểu.
Chương II: Nội dung chính.
I: Tổng quan về diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình
Dương
1. Giới thiệu.
1.1- Diễn đàn hơp tác kinh tế Thái Bình Dương là gì.
1.2- Sự Mệnh.
2. Lịch sử hình thành và phát triển.
2.1- Bối cảnh và sự ra đời của APEC.
2.1.1- Sáng kiến của Ô-xtrây- lia về việc hình thành APEC.
2.1.2- Những nhân tố dẫn đến sự ra đời của APEC.
2.2- Quá trình phát triển.
2.3- Điều kiện kết nạp thành viên.
II: Cách thức hoạt động của APEC.
1. Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của APEC.
1.1- Mục tiêu.
1.2- Nguyên tắc hoạt động.
1.3- Phạm vi hoạt động.
2. Cơ cấu tổ chức.
2.1- Caasi chính sách.
Tiểu luận tổng quan về diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương - Trang 2
Tiểu luận tổng quan về diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương - Người đăng: Đức Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tiểu luận tổng quan về diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 9 10 694