Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Trần Lộc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 7498 lần   |   Lượt tải: 23 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TPHCM
_____________________

TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp bồi dưỡng CBQL Long An – Khóa 2 – Năm học 2012-2013.

Tên tiểu luận: NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHO ĐỘI
NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH, THỦ
THỪA, LONG AN.

Học viên: NGÔ HOÀNG TẤN

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01/2013

1

LỜI CẢM ƠN
-

Chân thành cảm ơn thầy (cô) đã tận tình hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa
lớp cán bộ quản lý giáo dục tiểu học khóa 02 tại Long An.
Cảm ơn cô Nguyễn Thị Thu Hiền đã giúp tôi hoàn thành Tiểu luận này.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự cộng tác, giúp đỡ của Ban giám hiệu, các bạn
đồng nghiệp Trường tiểu học Long Thạnh.
Chân thành cảm ơn!

2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thị Thu Hiền (2012), kỹ năng làm việc nhóm. Trường cán bộ quản
lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013. Trường Tiểu học Long
Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

3

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

-

LĐTT…………………………………..…………….lao động tiên tiến.
CSTĐCS………………….. …………………….chiến sĩ thi đua cơ sở.
CBQLGD…………… ………………………..cán bộ quản lý giáo dục.
HS………………………….……………….………………….học sinh.
HSKT……………………….………………………học sinh khuyết tật.
KT……………………………………………………………khuyết tật.
GVCN…………………………………………….giáo viên chủ nhiệm.
GV…………………………………………………………….giáo viên.

4

MỤC LỤC
1. Lý do chọn đề tài: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho đội ngũ giáo viên
của trường Tiểu học Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An ……………………6

2. Thực trạng làm việc nhóm của ngũ giáo viên của trường Tiểu học Long
Thạnh, Thủ Thừa, Long An…………………………………………….8
2.1.

Giới thiệu khái quát về trường tiểu học Long Thạnh………….8

2.2.

Thực trạng hoạt động nhóm ở trường Tiểu học Long Thạnh 11

2.3.

Những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn để nâng cao chất lượng
giáo dục về việc làm việc nhóm ở trường Tiểu học Long Thạnh,
Thủ Thừa, Long An………………………………………… …11

2.4.

Kinh nghiệm thực tế…………………………………………….12

3. Kế hoạch hành động để vận dụng những điều đã học được trong công việc
được giao ở trường Tiểu học Long Thạnh, Thủ Thừa, Long An.
3.1 Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 1 tháng tới…… ……….14
3.2 Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 3 tháng tới……………..15
3.3 Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 1 năm tới……………….17
4. Kết luận và kiến nghị:……………………………………………………21
4.1. Kết luận…………………………………………………………….21
4.2. kiến nghị…………………………………………………………….21

5

1. Lý do chọn đề tài : Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho đội ngũ giáo viên
của trường Tiểu học Long Thạnh, Thủ Thừa, Long A...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TPHCM
_____________________
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp bồi dưỡng CBQL Long An – Khóa 2 – Năm học 2012-2013.
Tên tiểu luận: NÂNG CAO KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHO ĐỘI
NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH, THỦ
THỪA, LONG AN.
Học viên: NGÔ HOÀNG TẤN
TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01/2013
1
Tiểu luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tốt nghiệp - Người đăng: Trần Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu luận tốt nghiệp 9 10 432