Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận trạm bơm nước sạch

Được đăng lên bởi duoc-bka
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TIỂU LUẬN

HỆ THỐNG TRẠM BƠM
VÀ TRẠM THỦY ĐIỆN
Đề Tài: Tìm hiểu các phương án thiết kế trạm bơm nước thải
Giảng viên

: PGS.TS Trương Việt Anh

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Dược - 20100165

Hà Nội, tháng 10/2014

LỜI NÓI ĐẦU
Trong sự phát triển của Việt Nam hiện nay, ngành Máy thuỷ khí càng ngày càng
chiếm một vai trò to lớn và quan trọng. Xuất hiện hầu hết trong các sản phẩm của
ngành công nghiệp cũng như các ngành khác, tối quan trọng trong giao thông vận tải,
vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá, xây dựng cũng như nhiều ngành khác, ngành máy thuỷ
khí luôn tự khẳng định tầm quan trọng lớn lao của mình đối với sự phát triển kinh tế.
Công nghệ truyền động và điều khiển hê thống thuỷ lực, sự phát triển các bơm và trạm
bơm thuỷ lợi, thuỷ điện, nước thải,... đã và đang khẳng định tầm quan trọng của mình.
Với khả năng tự động hóa cao, hoạt động an toàn, các máy móc thiết bị thủy lực có mặt
rộng rãi ở mọi lĩnh vực trong nền kinh tế: xây dựng, giao thông, quốc phòng,… Trong
đó, hệ thống trạm bơm nước thải là một phần quan trọng, có những ý nghĩa lớn đối với
vấn đề môi trường, và nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp. Càng
ngày, vấn đề an toàn môi trường, phát triển một cách bền vững càng trở nên bức thiết.
Chính vì thế, trạm bơm nước thải đang được quan tâm một cách bức thiết. Việc nghiên
cứu, thiết kế một hệ thống trạm bơm tối ưu về nhiều mặt còn cần thực hiện để đáp ứng
nhu cầu của đời sống xã hội. Việc thực hiện tiểu luận Hệ thống trạm bơm và trạm thuỷ
điện về đề tài Trạm bơm nước thải cũng nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra của thực tế
hiện nay. Mặc dù mục đích chính của tiểu luận là tìm hiểu về các hệ thống, nhưng
mong rằng nó sẽ góp phần nào bổ sung kiến thức cho những sinh viên thực hiện để có
thể đóng góp những thiết kế tốt hơn trong tương lai. Những phần sau đây, tiểu luận sẽ
trình bày về tổng quan đề tài, kết cấu, hệ thống,... Mặc dù những người thực hiện đã rất
cố gắng nỗ lực tuy nhiên do hạn chế về mặt kiến thức cũng như chưa có nhiều kinh
nghiệm thực tế về chuyên môn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội
dung cũng như trong cách trình bày nên rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của
các thầy, cô giáo, các bạn và những người quan tâm tới đề tài này để bài tiểu luận thêm
hoàn thiện.
Kính chúc thầy cô và các bạn mạnh khỏe !
Hà Nội, ngày 31-10-2014

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

PHẦN I

1

PHẦN I
THÔNG TIN CHUNG
1.1.

Tổng quan

Trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm nước t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
TIỂU LUẬN
HỆ THỐNG TRẠM BƠM
VÀ TRẠM THỦY ĐIỆN
Đề Tài: Tìm hiểu các phương án thiết kế trạm bơm nước thải
Giảng viên : PGS.TS Trương Việt Anh
Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Dược - 20100165
Hà Nội, tháng 10/2014
Tiểu luận trạm bơm nước sạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận trạm bơm nước sạch - Người đăng: duoc-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tiểu luận trạm bơm nước sạch 9 10 933