Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu các phương pháp bảo mật dữ liệu. Áp dụng để mã hóa đề thi

Được đăng lên bởi dqkhanh2104
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 4559 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

Đinh Quang Khánh-100089

Lớp CT1002

Lời Mở Đầu
Trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin, cùng với sự phát triển của
mạng internet, giao dịch điện tử và trao đổi các nội dung thông tin số thì bảo mật
và an toàn thông tin đang được quan tâm đặc biệt.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang đầu tư mạnh mẽ cho việc nghiên
cứu và xây dựng hạ tầng cơ sở cũng như các phương pháp mã hóa thông tin cho
đảm bảo an toàn thông tin. Nhiều giao thức thiết kế trong quá trình mã hóa trước
đây tưởng chừng an toàn thì nay đã lộ ra những điểm yếu của nó dẫn đến thông
tin bị đánh cắp hay bị làm sai lệch và do vậy, lĩnh vực này luôn là vấn đề thời sự
trong công nghệ thông tin.
Do đó em đã chọn đề tài: “ Tìm hiểu các phương pháp bảo mật dữ liệu.
Áp dụng để mã hóa đề thi”. Đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp mã
hóa dữ liệu để rồi từ các một trong các phương pháp mã hóa đó xây dựng một
chương trình mã hóa có khả năng mã hóa các tài liệu văn bản có khả năng ứng
dụng vào thực tế để mã hóa các đề thi.

Đồ án tốt nghiệp

1

Đinh Quang Khánh-100089

Lớp CT1002

Chương 1
Mật mã cổ điển
1.1.

Mở đầu - một số hệ mật đơn giản.

Đối tượng cơ bản của mật mã là tạo ra khả năng liên lạc trên một kênh
không mật cho hai người sử dụng (tạm gọi là A và B) sao cho đối phương (O)
không thể hiểu được thông tin được truyền đi. Kênh này có thể là một đường
dây điện thoại hoặc một mạng máy tính. Thông tin mà A muốn gửi cho B (bản
rõ) có thể là một văn bản tiếng Anh, các dữ liệu bằng số hoặc bất cứ tài liệu nào
có cấu trúc tuỳ ý. A sẽ mã hoá bản rõ bằng một khóa đã được xác định trước và
gửi bản mã kết quả trên kênh. O có bản mã thu trộm được trên kênh song không
thể xác định nội dung của bản rõ, nhưng B (người đã biết khoá mã) có thể giải
mã và thu được bản rõ.
Ta sẽ mô tả hình thức hoá nội dung bằng cách dung khái niệm toán học như
sau:
Định nghĩa 1.1:
Một hệ mật là một bộ 5 (P,C,K,E,D) thoả mãn các điều kiện sau:
1. P là một tập hữu hạn các bản rõ có thể.
2. C là một tập hữu hạn các bản mã có thể.
3. K (không gian khoá) là tập hữu hạn các khoá có thể.
4. Đối với mỗi k∈ K có một quy tắc mã ek: P → C và một quy tắc giải
mã tương ứng dk ∈ D. Mỗi ek: P → C và dk: C → P là những hàm
mà:
dk(ek (x)) = x với mọi bản rõ x ∈ P.
Trong tính chất 4 là tính chất chủ yếu ở đây. Nội dung của nó là nếu một
bản rõ x được mã hoá bằng ek và bản mã nhận được sau đó được giải mã bằng dk
thì ta phải thu được bản rõ ban đầu x. A và B sẽ áp dụng thủ tục sau dùng hệ mật
khoá riêng. Trước tiên họ chọn m...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu các phương pháp bảo mật dữ liệu. Áp dụng để mã hóa đề thi - Người đăng: dqkhanh2104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Tìm hiểu các phương pháp bảo mật dữ liệu. Áp dụng để mã hóa đề thi 9 10 241