Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ - Phân tích và đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ trong thời gian qua

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 5870 lần   |   Lượt tải: 12 lần
I.
------

1

Lời mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài:
+ Kết quả thành công của Đại hội Trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam từ
ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2001 đã tiếp tục khẳng định con đờng đúng đắn
cho nền kinh tế Việt Nam ở những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Để tăng nhanh
tốc độ xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, Đảng
ta chủ trơng: “Tiếp tục mở cửa nền kinh tế, thực hiện đa dạng hoá thị trờng, đa phơng hoá mối quan hệ kinh tế với các nớc trên thế giới.”.
+ Thị trờng Mỹ là một trong những thị trờng mang tính chất chiến lợc đối với
hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những năm tới. Đây là thị trờng nhập khẩu
lớn nhất thế giới, bên cạnh đó, Hiệp định thơng mại Việt – Mỹ đã chính thức đi
vào thực tiễn từ ngày 17/10/2001. Việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trờng này
chẳng những tạo điều kiện thuận lợi để nền kinh tế Việt Nam đẩy nhanh tiến trình
hội nhập mà còn góp phần gia tăng sự phát triển và nâng cao tính cạnh tranh của
hàng hoá Việt Nam.
+ Thị trờng Mỹ là một thị trờng lớn, đa dạng, tính cạnh tranh cao, luật lệ điều
tiết nền ngoại thơng Mỹ phức tạp, có những đặc thù riêng đòi hỏi phải có những
nghiên cứu toàn diện và thị trờng này còn rất mới đối với các doanh nghiệp của Việt
Nam.
+ Mặt hàng thuỷ sản là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu
ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong số các mặt hàng đang xuất khẩu vào thị
trờng Mỹ.
+ Ngành thuỷ sản đang trong quá trình đầu t để trở thành một ngành kinh tế
mũi nhọn. Hàng thuỷ sản trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất
khẩu đạt đợc năm 2001 là 1.760 triệu USD và đặt ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất
khẩu 3 tỷ USD vào năm 2005 trong đó kim ngạch xuất khẩu vào thị trờng Mỹ
chiếm tỷ trọng 25 – 28% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Điều đó đòi
hỏi phải nghiên cứu để tìm ra những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị
trờng Mỹ.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Hệ thống hoá những vấn đề về xuất khẩu.
- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hởng đến việc xuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam
sang thị trờng Mỹ.

2

- Phân tích và đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam vào thị
trờng Mỹ trong thời gian qua.
- Đề xuất các giải pháp ở tầm vi mô và vĩ mô để đẩy mạnh hàng xuất khẩu
thuỷ sản Việt Nam sang thị trờng Mỹ trong giai đoạn tới.

3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
a. Đối tợng nghiên cứu.
Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến khả năng
xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trờng Mỹ.
b. Ph...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ - Phân tích và đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ trong thời gian qua - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ - Phân tích và đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ trong thời gian qua 9 10 835