Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY

Được đăng lên bởi Virut Beo
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2028 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tìm hiểu những biến động của thị tường chứng khoán Việt Nam từ năm 2006 đến nay.

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong năm 2012, nền kinh tế thế giới đang tiếp tục đối mặt với những khó khăn
được khởi đầu từ các năm trước. Kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi đợt suy thoái kép,
tăng trưởng kinh tế đang diễn ra chậm hơn so với cuối năm 2011. Khủng hoảng nợ
Châu Âu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường là mối đe dọa lớn nhất hiện nay. Bất
chấp những khó khăn của nền kinh tế thế giới suy thoái, thị trường chứng khoán thế
giới hầu hết đều tăng điểm, trong đó một số nước có mức tăng rất mạnh.
Cùng với những thăng trầm của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam tăng
trưởng chậm lại trong năm 2012. Lạm phát, lãi suất cao, sản xuất suy giảm do tiêu thụ
hàng hóa chậm, hàng tồn kho tăng gây sức ép cho sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam tăng mạnh thứ 2 thế giới ngay
từ những tháng đầu năm và đột ngột giảm điểm mạnh trong 7 tháng sau cùng với
những “cú sốc” liên quan đến ngành ngân hàng. Cuối cùng, thị trường chứng khoán
Việt Nam khép lại với chỉ số VN-Index ở mốc 494,03 điểm, tăng 12,87%; HNX-Index
đã liên tục phá đáy lịch sử trong những phiên giao dịch cuối năm Nhâm Thìn, với đáy
kỷ luật là 66,21 điểm, giảm khoảng 7,89%. Dự báo tình hình kinh tế vẫn tiếp tục đối
mặt không ít khó khăn, xuất phát từ nhiều khía cạnh như: Vẫn chịu tác động bởi sự khó
khăn chung của kinh tế cả nước và thế giới, hay do chính từ vấn đề nội tại là những bất
cập của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng với quan điểm của các cơ quan quản
lý Nhà nước thì thị trường chứng khoán vẫn được xem là kênh dẫn vốn trung và dài
hạn quan trọng cho nền kinh tế nước ta. Do đó, nhiệm vụ cần phải đề ra trong thời gian
tới là “vực dậy”, tiếp tục thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán Việt
Nam.
Chính vì vậy, việc tiếp cận đến vấn đề “ Tìm hiểu những biến động của thị
trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2006 đến nay” sẽ giúp cho các nhà kinh tế có
được một số giải pháp nhằm “vực dậy” và phát triển thị trường chứng khoán cũng như
phát triển được kinh tế nước nhà.

SVTH: Võ Thị Ngọc Dung
Lớp: ĐH TCNH 10A

6

GVHD: Nguyễn Thanh Tùng

Tìm hiểu những biến động của thị tường chứng khoán Việt Nam từ năm 2006 đến nay.

2. Mục tiêu nghiên cứu.
2.1. Mục tiêu chung.
Tìm hiểu những biến động thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, qua đó
đưa những đánh giá và khuyến nghị nhằm giúp các nhà đầu tư kinh tế. Cũng như “vực
dậy” và phát triể...
Tìm hiểu những biến động của thị tường chứng khoán Việt Nam từ năm 2006 đến nay.
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong năm 2012, nền kinh tế thế giới đang tiếp tục đối mặt với những khó khăn
được khởi đầu từ các năm trước. Kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi đợt suy thoái kép,
tăng trưởng kinh tế đang diễn ra chậm hơn so với cuối năm 2011. Khủng hoảng nợ
Châu Âu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường là mối đe dọa lớn nhất hiện nay. Bất
chấp những khó khăn của nền kinh tế thế giới suy thoái, thị trường chứng khoán thế
giới hầu hết đều tăng điểm, trong đó một số nước có mức tăng rất mạnh.
Cùng với những thăng trầm của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam tăng
trưởng chậm lại trong năm 2012. Lạm phát, lãi suất cao, sản xuất suy giảm do tiêu thụ
hàng hóa chậm, hàng tồn kho tăng gây sức ép cho sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp vừa nhỏ. Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam tăng mạnh thứ 2 thế giới ngay
từ những tháng đầu năm và đột ngột giảm điểm mạnh trong 7 tháng sau cùng với
những sốc” liên quan đến ngành ngân hàng. Cuối cùng, thị trường chứng khoán
Việt Nam khép lại với chỉ số VN-Index mốc 494,03 điểm, tăng 12,87%; HNX-Index
đã liên tục phá đáy lịch sử trong những phiên giao dịch cuối năm Nhâm Thìn, với đáy
kỷ luật 66,21 điểm, giảm khoảng 7,89%. Dự báo tình hình kinh tế vẫn tiếp tục đối
mặt không ít khó khăn, xuất phát từ nhiều khía cạnh như: Vẫn chịu tác động bởi sự khó
khăn chung của kinh tế cả nước và thế giới, hay do chính từ vấn đề nội tại là những bất
cập của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng với quan điểm của các cơ quan quản
Nhà nước thì thị trường chứng khoán vẫn được xem kênh dẫn vốn trung dài
hạn quan trọng cho nền kinh tế nước ta. Do đó, nhiệm vụ cần phải đề ra trong thời gian
tới là “vực dậy”, tiếp tục thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán Việt
Nam.
Chính vậy, việc tiếp cận đến vấn đề Tìm hiểu những biến động của thị
trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2006 đến nay” sẽ giúp cho các nkinh tế
được một số giải pháp nhằmvực dậy” phát triển thị trường chứng khoán cũng như
phát triển được kinh tế nước nhà.
SVTH: Võ Thị Ngọc Dung 6 GVHD: Nguyễn Thanh Tùng
Lớp: ĐH TCNH 10A
TÌM HIỂU NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY - Người đăng: Virut Beo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TÌM HIỂU NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY 9 10 714