Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu phản ứng Fischer - Tropsch

Được đăng lên bởi danh1992
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Phản ứng Fischer-Tropsch

GVHD: TS. Trương Hữu Trì

TÌM HIỂU VỀ PHẢN ỨNG FISCHER – TROPSCH (FTS)
1.1. Mở đầu:
Tổng hợp Fischer-Tropsch (FTS) là quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành các
hydrocacbon lỏng và các sản phẩm phi nhiên liệu khác như sáp trên các xúc tác kim loại
chuyển tiếp. Quá trình FTS có thể được ứng dụng để sản xuất ra nhiên liệu lỏng như xăng và
diesel, ngoài ra còn để tổng hợp sáp, dầu nhờn, phenol và cresol, kerosene, alcohols,
ammonia, 
Nguyên liệu của quá trình là khí tổng hợp có thành phần gồm chủ yếu là CO và H2. Khí tổng
hợp được sản xuất từ quá trình khí hóa các nguyên liệu như khí thiên nhiên, than đá, các sản
phẩm dầu mỏ hoặc sinh khối. Trong quá trình sản xuất syngas, nhiệt độ thường trên 1100 oF với
sự có mặt của O2 (trong dòng không khí, ôxy tinh khiết hay trong hơi nước) nhưng lượng ôxy
ít hơn lượng cần thiết để ôxy hóa hoàn toàn. Từ nguồn nguyên liệu khí tổng hợp ta có thể tổng
hợp nên
nhiều sản phẩm có giá trị, thể hiện ở sơ đồ hình 1.1:

SVTH :Trần Đăng Danh- Phan Thanh Đạt

1

Phản ứng Fischer-Tropsch

GVHD: TS. Trương Hữu Trì

Hình 1.1: Các sản phẩm thu được từ syngas [18]
Xúc tác cho quá trình FTS là các kim loại chuyển tiếp nhưng được nhắc đến nhiều nhất là
Fe, Co, Ni và Ru. Mỗi loại xúc tác có những ưu nhược điểm khác nhau, ưu tiên tạo thành các
sản phẩm cuối khác nhau. Fe rẻ nhất và ưu tiên cho nhiều sản phẩm xăng ở quá trình FTS nhiệt
độ cao và ứng dụng sản xuất sáp ở quá trình nhiệt độ thấp. Xúc tác Co đắt tiền hơn Fe nhưng
cho độ bền hoạt tính cao hơn nhiều và cho nhiều sản phẩm diesel ở quá trình FTS nhiệt độ
thấp. Trong khi đó Ru dù có hoạt tính FTS cao nhất nhưng lại quá đắt nên không được ứng
dụng trong công nghiệp mà chủ yếu phục vụ các mục đích nghiên cứu.
Công nghệ FTS bao gồm ba bước chính là: chuẩn bị nguyên liệu; tổng hợp FTS và nâng cấp sản
phẩm (hình 1.2).

Hình 1.2: Các giai đoạn của quá trình tổng hợp FT [9]
1.2. Lịch sử phát triển của quá trình tổng hợp Fischer - Tropsch
Quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành các hydrocacbon lỏng dựa trên xúc tác kim loại
được phát hiện bởi Franz Fischer và Hans Tropsch vào năm 1923. Họ đã chứng minh được rằng
việc hydro hóa CO dựa trên xúc tác Fe, Co, hay Ni ở 180- 250oC và áp suất khí quyển thì thu
được sản phẩm là hỗn hợp các hydrocacbon mạch thẳng.
Nguyên lý cơ bản của quá trình là phương trình phản ứng hóa học sau:
(2n+1)H2 + nCO = CnH2n+2 + nH2O
Những tác chất ban đầu trong phản ứng trên (CO và H2) có thể sản xuất được từ việc nung
SVTH :Trần Đăng Danh- Ph...
Phản ứng Fischer-Tropsch GVHD: TS. Trương Hữu Trì
TÌM HIỂU VỀ PHẢN ỨNG FISCHER – TROPSCH (FTS)
1.1. Mở đầu:
Tổng hp Fischer-Tropsch (FTS) là q tnh chuyển a k tng hợp tnh c
hydrocacbon lỏng các sản phẩm phi nhiên liệu kc như p trên c xúc tác kim loại
chuyển tiếp. Q trình FTS có thđược ứng dụng để sản xuất ra nhiên liệu lỏng như xăng
diesel, ngi ra còn đtổng hợp sáp, du nhờn, phenol và cresol, kerosene, alcohols,
ammonia,
Ngun liệu ca q tnh là khí tổng hp tnh phần gồm chyếu là CO và H
2
. Khí tổng
hp được sản xuất tquá trình khí a c nguyên liệu nkhí thn nhiên, than đá, các sản
phẩm dầu mỏ hoặc sinh khối. Trong quá trình sản xut syngas, nhiệt độ tờng trên 1100
o
F với
s mặt của O
2
(trong dòng kng khí, ôxy tinh khiết hay trong i nước) nng lượng ôxy
ít hơn lượng cần thiết để ôxy hóa hoàn toàn. T ngun nguyên liệu khí tng hợp ta thể tổng
hp nên
nhiu sn phm có giá tr, th hin sơ đ hình 1.1:
SVTH :Trần Đăng Danh- Phan Thanh Đạt 1
Tìm hiểu phản ứng Fischer - Tropsch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu phản ứng Fischer - Tropsch - Người đăng: danh1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tìm hiểu phản ứng Fischer - Tropsch 9 10 723