Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi vincentbkh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2541 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ TÀI CHÍNH
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA THƯƠNG MẠI


SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ TRUNG HIẾU
LỚP 11DTM2 – KHÓA 8

ĐỀ ÁN MÔN HỌC LẦN 1
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Ths. HÀ ĐỨC SƠN
CHUYÊN NGHÀNH: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2013

BỘ TÀI CHÍNH
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA THƯƠNG MẠI


SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ TRUNG HIẾU
LỚP 11DTM2 – KHÓA 8

ĐỀ ÁN MÔN HỌC LẦN 1
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Ths. HÀ ĐỨC SƠN
CHUYÊN NGHÀNH: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – 12/2013

Công ty Cổ phần Giao Nhận Tiếp Vận Quốc tế INTERLOGISTICS.
Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 03 Nguyễn Tất Thành,Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………..

•Điện thoại: (84.8) 39435899. Fax: (84.8) 39435898. •Website:  •Email: info@interlogistics.com.vn.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………..

LỜI CẢM ƠN
Để bài báo cáo đạt được kết quả như ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn
giáo viên hướng dẫn thạc sĩ Hà Đức Sơn đã hướng dẫn tận tình, truyền đạt những
kiến thức cho em, giúp em hiểu ...
B TÀI CHÍNH
ĐẠI HC TÀI CHÍNH MARKETING
KHOA THƯƠNG MẠI
SINH VIÊN THC HIN: LÊ TRUNG HIU
LP 11DTM2 KHÓA 8
ĐỀ ÁN MÔN HC LN 1
ĐỀ TÀI: TÌM HIU THC TRNG QUY TRÌNH GIAO NHN
HÀNG HÓA XUT KHU BẰNG ĐƯỜNG BIN CA CÔNG TY
C PHN GIAO NHN TIP VN QUC T
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Ths. HÀ ĐỨC SƠN
CHUYÊN NGHÀNH: THƯƠNG MẠI QUC T
TP. H CHÍ MINH 12/2013
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ - Người đăng: vincentbkh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ 9 10 108