Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về máy quang phổ UVVis sử dụng trong phân tích thực phẩm

Được đăng lên bởi Nhân Nghĩa Cao
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
Khoa Công Nghệ Hóa Học - Thực Phẩm

------  ------

Môn: Phân tích thực phẩm
ĐỀ TÀI

QUANG PHỔ TỬ NGOẠI VÀ NHÌN THẤY

GVHD: THS Lê Hoàng Du
SV Thực hiện: Cao Nhân Nghĩa_12116056
Nguyễn Mạnh Trung_12116086
Nguyễn Trọng Nghĩa_12116057
Lê Đăng Khoa_12116037

i

Mục lục

ii

I.

MỞ ĐẦU
Phân tích thực phẩm là một mảng lớn trong nghành công nghệ thực

phẩm. Có rất nhiều phương pháp để xác định nồng độ của các thành phần
dinh dưỡng có trong các loại thực phẩm. Trong đó, các phương pháp phân
tích quang phổ được quan tâm đến như một trong những phương pháp
được ứng dụng rất rộng rãi với độ chính xác tương đối cao, khi các máy
chỉ thu nhận photon đến từ vật chất mà không cần thực hiện đo đạc trực
tiếp trên vật.
Một ví dụ trong phân tích hóa học, có thể xác định nồng độ của một
chất trong một dung dịch, bằng cách tạo ra phức màu của chất cần xác
định hay một chất mà có khả năng xác định gián tiếp chất cần xác định với
thuốc thử hữu cơ, rồi quan sát quang phổ của hệ. Phương pháp này dựa
trên sự hấp thụ bức xạ điện từ của các dung dịch của chất phân tích. Ở
cùng một điều kiện, độ hấp thu hay mật độ quang sẽ tỷ lệ thuận với nồng
độ chất hấp thụ. Điều kiện để làm thuốc thử là phức tạo thành bền, cường
độ màu mạnh, cho các phức chiết tốt, đặc biệt là chiết trong môi trường
acid mạnh.
Trong bài báo cáo này, chúng em sẽ giới thiệu về nguyên tắc đối với
việc dùng phương pháp quang phổ tử ngoại và nhìn thấy, các bộ phận cấu
tạo nên một hệ thống thiết bị dùng trong phương pháp phân tích này.
Sau khi đọc kĩ bài báo cáo này, chúng ta sẽ hiểu hơn về phương pháp
và từ đó sẽ có những kĩ năng thực hành hiệu quả, giúp đạt được những
kết quả thuận lợi trong quá trình phân tích thực phẩm.

2

II.

NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUANG PHỔ

1.1.

GIỚI THIỆU VỀ QUANG PHỔ

Về mặt lịch sử, “quang phổ (spectroscopy)” là một nhánh của khoa học trong
đó ánh sáng được phân giải thành các bước sóng thành phần của nó để tạo ra phổ
quang học, là một đồ thị của một vài hàm của cường độ bức xạ với bước sóng hoặc
tần số. Hiện nay, nghĩa của quang phổ được mở rộng bao gồm những nghiên cứu
không chỉ với các bức xạ khả kiến mà còn với những loại khác của bức xạ điện từ
như tia X, tử ngoại, hồng ngoại, vi sóng và bức xạ tần số radio.
Quang phổ đóng một vai trò cốt yếu trong sự phát triển của thuyết nguyên tử hiện
đại. Hơn nữa, các phương pháp đo phổ cung cấp những công cụ được sử dụng
rộng rải trong việc so sánh cấu trúc của các loại phân tử cũng như phân tích...
TRƯNG ĐI HC SƯ PHM K THUT TPHCM
Khoa Công Ngh Hóa Hc - Thc Phm
------ ------
Môn: Phân tích thc phm
Đ TÀI
QUANG PH T NGOI VÀ NHÌN THY
GVHD: THS Lê Hoàng Du
SV Thc hin: Cao Nhân Nghĩa_12116056
Nguyn Mnh Trung_12116086
Nguyn Trng Nghĩa_12116057
Lê Đăng Khoa_12116037
Tìm hiểu về máy quang phổ UVVis sử dụng trong phân tích thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về máy quang phổ UVVis sử dụng trong phân tích thực phẩm - Người đăng: Nhân Nghĩa Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tìm hiểu về máy quang phổ UVVis sử dụng trong phân tích thực phẩm 9 10 664