Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ ERP

Được đăng lên bởi tam99vn999
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2908 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NHÓM 8:
1) LÊ THỊ DUYÊN
2) NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
3) ĐINH THỊ ÁNH HUYỀN
4) TRỊNH THỊ DUYẾN
5) NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG - 01647265687

ĐỀ TÀI 3:

TÌM HIỂU VỀ SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU
GIỮA PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ ERP

1

I. ERP LÀ GÌ?
1) Khái niệm
Thời gian gần đây CNTT và các doanh nghiệp xuất hiện một thuật
ngữ khá phổ biến đó là ERP. Đây là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Enterprise
Resource Planning –ERP., cụm từ này có nghĩa là Quản lý nguồn lực doanh
nghiệp, nhưng hầu như đây chỉ là khái niệm mơ hồ, vậy chính xác thì ERP là
gi?
ERP được định nghĩa là một hệ thống ứng dụng đa phân hệ” (Multi
Module Software Application) giúp tổ chức, doanh nghiệp quản lý các
nguồn lực và điều hành tác nghiệp . Bản chất ERP là một hệ thống tích hợp
các phần mềm ứng dụng đa phân hệ nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp quản
lý các nguồn lực và tác nghiệp. Giải pháp ERP cung cấp cho các nhà quản lý
doanh nghiệp khả năng quản lý và điều hành tài chính – kế toán, quản lý vật
tư, quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh và phân phối sản phẩm, quản lý dự
án, quản lý dịch vụ, quản lý khách hàng, quản lý nhân sự, các công cụ dự
báo và lập kế hoạch, báo cáo, .v.v. Thêm vào đó, như một đặc điểm rất quan
trọng mà các giải pháp ERP cung cấp cho các doanh nghiệp, là một hệ thống
quản lý với quy trình hiện đại theo chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao khả năng
quản lý điều hành doanh nghiệp cho lãnh đạo cũng như tác nghiệp của các
nhân viên.

ERP là “một thế hệ hệ thống sản xuất mới” bao gồm hệ MRP
(Material Resource Planning), tài chính (finance) và nguồn nhân lực (human
resources) được tích hợp toàn diện với nhau trên một cơ sở dữ liệu thống

2

nhất. Hiểu một cách đơn giản, ERP chỉ là việc đóng những ứng dụng CNTT
trong kinh doanh vào một gói.
Sau này, ERP được mở rộng và kết nối thêm các hệ như APO (tối
ưu hóa kế hoạch), CRM (quản trị quan hệ khách hàng). Hệ thống ERP mở
rộng như vậy được gọi bằng một cái tên khác: CEA (comprehensive
enterprise applications).

Các chức năng tiêu biểu của một phần mềm hoạch định tài nguyên
doanh nghiệp bao gồm:
• Lập kế hoạch, dự toán
• Bán hàng và quản lý khách hàng
• Sản xuất
• Kiểm soát chất lượng
• Kiểm soát nguyên vật liệu, kho, tài sản cố định
• Mua hàng và kiểm soát nhà cung ứng
• Tài chính – Kế toán
• Quản lý nhân sự
• Nghiên cứu và phát triển
Bên cạnh đó, do tính dây chuyền và phức tạp của hệ thống ERP,
các doanh nghiệp cung cấp giải pháp ERP còn hỗ trợ khách hàng thông qua
dịch vụ tư vấn, thiết kế theo đặc thù của doanh nghiệp.
3

4

2) Phân hệ của ERP
Đặc trưng...
ĐỀ TÀI 3:
TÌM HIỂU VỀ SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU
GIỮA PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ ERP
1
NHÓM 8:
1) LÊ THỊ DUYÊN
2) NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
3) ĐINH THỊ ÁNH HUYỀN
4) TRỊNH THỊ DUYẾN
5) NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG - 01647265687
TÌM HIỂU VỀ SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ ERP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ ERP - Người đăng: tam99vn999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA PHẦN MỀM KẾ TOÁN VÀ ERP 9 10 877