Ktl-icon-tai-lieu

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Lại Thu Thủy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM
Phạm Minh Trang - 09 F4
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp
GV hướng dẫn: ThS. Ngô Hoàng Vĩnh
I- Đặt vấn đề
1. Lí do chọn đề tài
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hay Đạo Ông bà có lịch sử hình thành và phát
triển lâu đời ở nước ta. Cơ sở hình thành tín ngưỡng này là niềm tin rằng chết
là về với tổ tiên nơi chín suối nhưng ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi về
thăm nom, phù hộ cho con cháu .Tín ngưỡng này có mặt ở nhiều dân tộc Đông
Nam Á nhưng theo quan sát của nhiều nhà dân tộc học thì nó phổ biến và phát
triển hơn cả ở người Việt, nó gần như trở thành một thứ tôn giáo, ngay cả
những gia đình không tin thần thánh cũng đặt bàn thờ tổ tiên trong nhà.
Cùng với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, các hình thức nghi lễ thờ cúng và
các dạng sinh hoạt tín ngưỡng khác có liên quan cũng được phát triển và góp
phần tạo nên tính đa dạng của văn hóa Việt Nam. Chính vì thế, nghiên cứu tín
ngưỡng dân gian nói chung, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nói riêng trên tất cả
các mặt biểu hiện của nó không chỉ phác họa nên đời sống tín ngưỡng mà còn
bổ sung tư liệu cho việc nhận thức về bản chất và sắc thái đa dạng của đời
sống tâm linh người Việt.
Từ những ý nghĩa trên, chúng tôi chọn đề tài “Tín ngưỡng thờ cúng tổ
tiên ở Việt Nam” với mong muốn góp phần làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến
tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong dòng chảy tín ngưỡng dân gian của Viêt
Nam. Đồng thời, bổ sung thêm một số tư liệu bằng tiếng pháp liên quan đến tín
ngưỡng độc đáo này.
2. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
- Phương pháp nghiên cứu: Thu thập tài liệu, quan sát thực tế đời sống, dịch
từ tiếng việt sang tiếng pháp
- Nguồn tư liệu: Cơ sở văn hóa Việt Nam (Trần Ngọc Thêm, 2005, Nhà xuất
bản giáo dục), Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam (Nguyễn Minh San, 1998,
Nhà xuất bản văn hóa dân tộc), Đất lề quê thói (Nhất Thanh (Vũ Văn
Khiếu),2001, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin), Văn hóa phong tục (Hoàng

Quốc Hải, 2005, Nhà xuất bản phụ nữ), Le culte des ancêtres dans la famille
vietnamienne (Florence (Nguyễn- Rounaul, 2001, Hommes et Migrations)…
3. Câu hỏi nghiên cứu:
- Bản chất của những mối liên hệ làm nên một trong những hình thức sống
động nhất trong đời sống tâm linh người Việt là gì ?
- “Tôn giáo” về những người chết ấy dựa trên nền tảng nào?
- Cách biểu hiện nghi thức và thực hành nó ra sao?
- Từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ta có thể nhận ra bài học luân lí và triết học
gì?
II- Nội dung tóm tắt các chương chính của nghiên cứu khoa học
Chương I. Giới thiệu chung
Ở chương ...
TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM
Phạm Minh Trang - 09 F4
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp
GV hướng dẫn: ThS. Ngô Hoàng Vĩnh
I- Đặt vấn đề
1. Lí do chọn đề tài
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hay Đạo Ông lịch sử hình thành phát
triển lâu đời ớc ta. sở hình thành tín ngưỡng này niềm tin rằng chết
về với tổ tiên nơi chín suối nhưng ông tổ tiên vẫn thường xuyên đi về
thăm nom, phù hộ cho con cháu .Tín ngưỡng này mặt nhiều dân tộc Đông
Nam Á nhưng theo quan sát của nhiều nhà dân tộc học thì phổ biến phát
triển hơn cả người Việt, gần như trở thành một thứ n go, ngay c
những gia đình không tin thần thánh cũng đặt bàn thờ tổ tiên trong nhà.
Cùng với tín ngưỡng thờ ng tổ tiên, các hình thức nghi lễ thờ cúng
các dạng sinh hoạt tín ngưỡng khác liên quan cũng được phát triển góp
phần tạo nên tính đa dạng của văn hóa Việt Nam. Chính thế, nghiên cứu tín
ngưỡng dân gian nói chung, n ngưỡng th cúng tổ tiên nói riêng trên tất c
các mặt biểu hiện của không chỉ phác họa nên đời sống tín ngưỡng còn
bổ sung liệu cho việc nhận thức về bản chất sc thái đa dạng của đời
sống tâm linh người Việt.
Từ những ý nghĩa trên, chúng tôi chọn đ tài Tín ngưỡng thờ cúng tổ
tiên Việt Nam với mong muốn góp phần làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến
tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong dòng chảy tín ngưỡng dân gian của Viêt
Nam. Đồng thời, bổ sung thêm một số tư liệu bằng tiếng pháp liên quan đến tín
ngưỡng độc đáo này.
2. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
- Phương pháp nghiên cứu: Thu thập tài liệu, quan sát thực tế đời sống, dịch
từ tiếng việt sang tiếng pháp
- Nguồn liệu: Cơ svăn hóa Việt Nam (Trần Ngọc Thêm, 2005, Nhà xuất
bản giáo dục), Tiếp cận tín ngưỡng dân Việt Nam (Nguyễn Minh San, 1998,
Nhà xuất bản văn hóa dân tộc), Đất lề quê thói (Nhất Thanh (Vũ Văn
Khiếu),2001, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin), Văn hóa phong tục (Hoàng
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam - Người đăng: Lại Thu Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam 9 10 771