Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình xuất khẩu tư bản ở việt nam trong tình hình hiện nay

Được đăng lên bởi nhatduykts1606
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tình hình xuất khẩu tư bản ở việt nam trong tình
hình hiện nay.
Thuận lợi
Trở thành thành viên của WTO, hàng hoá của VN có cơ hội có mặt trên
thị trường thế giới và hấp dẫn các công ty nước ngoài đầu tư vào thị
trường VN
. Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sẽ giúp doanh nghiệp có
điều kiện tiếp thu những thành tựu khoa học côg nghệ, phương thức
quản lý tiên tiến từ các nước phát triển. Đây là cơ hội để các doanh
nghiệp trong nước học hỏi cách thức quản lý mới, sử dụng công nghệ
mới trong sản xuất và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Cải tiến và
hoàn thiện các dây chuyền sản xuất theo hướng công nghiệp hoá, hiện
đại hoá sẽ giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí, tạo ra những sản
phẩm mới có chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì…tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp trong nước đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp
nước ngoài
. Gia nhậpWTO, thực thi theo đúng các nguyên tắc của tổ chức này thì
hàng hoá của VN được đối xử bình đẳng như hàng hoá của các nước
thành viên khác, các doanh nghiệp của VN có vị thế ngang bằng với
doanh nghiệp của các nước thành viên khác, các doanh nghiệp VN cũng
được đối xử công bằng như các doanh nghiệp nước ngoài.
Doanh nghiệp trẻ, năng động, chấp nhận mạo hiểm, dám đối đầu với
cạnh tranh cùng với đội ngũ nhân viên kinh doanh nhạy bén với những
thay đổi của thị trường giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng rút ngắn
khoảng cách thua kém về tài và lực, nâng cao vị thế của doanh nghiệp
VN ngang bằng với doanh nghiệp nước ngoài trong môi trường hội nhập
nhanh chóng và cạnh tranh gay gắt như hiện nay.
Các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọg của mẫu mã, chất
lượng hàng hoá, mạnh dạn trong việc đổi mới công nghệ để nâng cao
khả năng cạnh tranh. Khả năng thâm nhập thị trường xuất khẩu của các
doanh nghiệp VN tăng
Khó khan
Các doanh nghiệp xuất khẩu chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan
trọng của giá cả, tính cạnh tranh của giá cả còn thấp. Phần lớn việc định

giá là dựa vào giá cả của đối thủ cạnh tranh. Các doanh nghiệp doanh
nghiệp xuất khẩu vẫn chưa thật sự chủ động trong việc nghiên cứu nhu
cầu thị trường để hoạch định chiến lược giá.
Nguồn vốn lưu động của các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay vẫn cón
ít nên việc thu mua, dự trữ hàng hoá còn hạn chế, đấy cũng chính là
nguyên nhân khiến các doanh nghiệp xuất khẩu chưa có khả năng chủ
động trong việc định gá. Hơn nữa do có khả năng xoay chuyển vốn lưu
động còn thấp khiến cho doanh nghiệp luôn ở trong tình trạng cạn vốn
mặc đù đã thế chấp tài sản để vay ngân hàng vẫn không đảm...
Tình hình xuất khẩu tư bản ở việt nam trong tình
hình hiện nay.
Thuận lợi
Trở thành thành viên của WTO, hàng hoá của VN có cơ hội có mặt trên
thị trường thế giới và hấp dẫn các công ty nước ngoài đầu tư vào thị
trường VN
. Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sẽ giúp doanh nghiệp có
điều kiện tiếp thu những thành tựu khoa học côg nghệ, phương thức
quản lý tiên tiến từ các nước phát triển. Đây là cơ hội để các doanh
nghiệp trong nước học hỏi cách thức quản lý mới, sử dụng công nghệ
mới trong sản xuất và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Cải tiến và
hoàn thiện các dây chuyền sản xuất theo hướng công nghiệp hoá, hiện
đại hoá sẽ giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí, tạo ra những sản
phẩm mới có chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì…tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp trong nước đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp
nước ngoài
. Gia nhậpWTO, thực thi theo đúng các nguyên tắc của tổ chức này thì
hàng hoá của VN được đối xử bình đẳng như hàng hoá của các nước
thành viên khác, các doanh nghiệp của VN có vị thế ngang bằng với
doanh nghiệp của các nước thành viên khác, các doanh nghiệp VN cũng
được đối xử công bằng như các doanh nghiệp nước ngoài.
Doanh nghiệp trẻ, năng động, chấp nhận mạo hiểm, dám đối đầu với
cạnh tranh cùng với đội ngũ nhân viên kinh doanh nhạy bén với những
thay đổi của thị trường giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng rút ngắn
khoảng cách thua kém về tài và lực, nâng cao vị thế của doanh nghiệp
VN ngang bằng với doanh nghiệp nước ngoài trong môi trường hội nhập
nhanh chóng và cạnh tranh gay gắt như hiện nay.
Các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọg của mẫu mã, chất
lượng hàng hoá, mạnh dạn trong việc đổi mới công nghệ để nâng cao
khả năng cạnh tranh. Khả năng thâm nhập thị trường xuất khẩu của các
doanh nghiệp VN tăng
Khó khan
Các doanh nghiệp xuất khẩu chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan
trọng của giá cả, tính cạnh tranh của giá cả còn thấp. Phần lớn việc định
Tình hình xuất khẩu tư bản ở việt nam trong tình hình hiện nay - Trang 2
Tình hình xuất khẩu tư bản ở việt nam trong tình hình hiện nay - Người đăng: nhatduykts1606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tình hình xuất khẩu tư bản ở việt nam trong tình hình hiện nay 9 10 998