Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán thiết kế hệ thống chưng cất nước Axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ có năng suất là 3000 kg_h Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Được đăng lên bởi trangdaingocco
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 4 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán thiết kế hệ thống chưng cất nước Axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ có năng suất là 3000 kg_h Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp - Người đăng: trangdaingocco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Tính toán thiết kế hệ thống chưng cất nước Axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ có năng suất là 3000 kg_h Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp 9 10 448