Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Tiêu thụ SP 

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3670 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển kinh tế theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Với mục tiêu tới năm 2020 nước ta cơ bản trở thành
một nước công nghiệp với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp
lý và có một quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng
sản xuất. Các Công ty trách nhiệm hữu hạn ngày càng đóng vai trò to lớn
trong nền kinh tế và giải quyết các nhu cầu việc làm và nhu cầu tiêu dùng
ngày càng cao của nhân dân
Trước đây, đất nước trong quá trình kế hoạch hoá tập trung quan liêu
bao cấp, công ty trách nhiệm hữu hạn chưa xuất hiện. Mọi hoạt động trong
nền kinh tế đều theo chỉ đạo của nhà nước. Khi bước sang nền kinh tế thị
trường, đất nước ta mở của giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới,
đây là cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp.công ty TNHH cũng ra
đời từ đó và cũng như các doanh nghiệp khác, câu hỏi Làm gì ? Như thế
nào ? Cho ai ? là bài toán mà mỗi doanh nghiệp phải giải quyết. Để tồn tại
các doanh nghiệp luôn phải cố gắng tạo cho mình một vị thế, một chỗ đứng
trên thị trường cũng như mở rộng thị phần và uy tín của doanh nghiệp trên
thị trường. Vấn đề ”Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm” luôn là vấn đề mà các
doanh nghiệp phải suy nghĩ và cố gắng để giải quyết vấn đề này.
Nhà máy vật liệu xây dựng Seterra – Secoin là chi nhánh của công ty
trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Secoin tại Hà tây. Nhà
máy có khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường cả về số lượng và chất
lượng các sản phẩm về gạch Block, gạch Terrazzo và ngói mầu mang thương
hiệu Secoin. Nhưng do những sản phẩm của công ty đặc biệt là gạch
Terrazzo Secoin còn rất mới trên thị trường tiêu thụ nên hoạt động tiêu thụ
sản phẩm của nhà máy VLXD Seterra – Secoin gặp rất nhiều khó khăn.
Để đứng vững trên thị trường và mở rộng sản xuất kinh doanh đòi hỏi
nhà máy cần thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản
Sinh Viên: Nguyễn Viết Thắng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
phẩm, hoạt động kinh doanh , nâng cao uy tín và vị thế của thương hiệu
Secoin trên thị trường.
Nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở
Nhà máy tại thời điểm hiện nay. Em xin nghiên cứu đề tài ”Một số biện pháp
nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Terrazzo Secoin của
nhà máy vật liệu xây dựng Seterra – Secoin”
Đề tài gồm 3 Chương:
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THU THỤ SẢN
PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
ChươngII: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘ...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta đang trong giai đoạn đổi mới phát triển kinh tế theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Với mục tiêu tới năm 2020 nước ta cơ bản trở thành
một nước công nghiệp với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cấu kinh tế hợp
một quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng
sản xuất. Các Công ty trách nhiệm hữu hạn ngày càng đóng vai trò to lớn
trong nền kinh tế giải quyết các nhu cầu việc làm nhu cầu tiêu dùng
ngày càng cao của nhân dân
Trước đây, đất nước trong quá trình kế hoạch hoá tập trung quan liêu
bao cấp, công ty trách nhiệm hữu hạn chưa xuất hiện. Mọi hoạt động trong
nền kinh tế đều theo chỉ đạo của nhà nước. Khi bước sang nền kinh tế thị
trường, đất nước ta mở của giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới,
đây hội và thách thức đối với các doanh nghiệp.công ty TNHH cũng ra
đời từ đó cũng như các doanh nghiệp khác, câu hỏi Làm ? Như thế
nào ? Cho ai ? là bài toán mỗi doanh nghiệp phải giải quyết. Để tồn tại
các doanh nghiệp luôn phải cố gắng tạo cho mình một vị thế, một chỗ đứng
trên thị trường cũng như mở rộng thị phần uy tín của doanh nghiệp trên
thị trường. Vấn đề Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm luôn vấn đề các
doanh nghiệp phải suy nghĩ và cố gắng để giải quyết vấn đề này.
Nhà máy vật liệu xây dựng Seterra Secoin chi nhánh của công ty
trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Đầu Secoin tại tây. Nhà
máy khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường cả về số lượng chất
lượng các sản phẩm về gạch Block, gạch Terrazzo và ngói mầu mang thương
hiệu Secoin. Nhưng do những sản phẩm của công ty đặc biệt gạch
Terrazzo Secoin còn rất mới trên thị trường tiêu thụ nên hoạt động tiêu thụ
sản phẩm của nhà máy VLXD Seterra – Secoin gặp rất nhiều khó khăn.
Để đứng vững trên thị trường mở rộng sản xuất kinh doanh đòi hỏi
nhà máy cần thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản
Sinh Viên: Nguyễn Viết Thắng
TL Triết: Tiêu thụ SP  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Tiêu thụ SP  - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
TL Triết: Tiêu thụ SP  9 10 321