Ktl-icon-tai-lieu

Tổ chức thi công nền mặt đường

Được đăng lên bởi Dvt Concupiscence
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 6961 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Thuyết minh: Đồ án thiết kế tổ chức thi công nền mặt đường ô tô

Phần 1: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ 1 km

MẶT ĐƯỜNG
1. XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG
1.1. Vị trí địa lý
Tuyến đường thiết kế là tuyến nằm trên địa bản thành phố Hải Phòng. Tuyến
đường có cấp thiết kế là cấp V. Trong phạm vi đồ án này, em được yêu cầu tiến hành
tổ chức thi công trong phạm vi chiều dài đường là 1km, được thiết kế theo tiêu chuẩn
TCVN 4054 - 05.
Các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến như sau:
Cấp thiết kế
Cấp 3
Tốc độ thiết kế
40 km/h
Địa hình
Đồng bằng - đồi
Loại nền đường
Đắp lề trước từng phần
Số làn xe cơ giới
2
Bề rộng 1 làn xe
2,75 m
Bề rộng dải phân cách giữa & bên
Không có
Bề rộng mặt đường
5,5 m
Bề rộng lề đường
1,0 m
Loại lề đường
Gia cố tối thiểu
Bề rộng lề gia cố
0,5 m
Bề rộng nền đường
7,5 m
Mặt đường được sử dụng trên toàn tuyến là giống nhau, đây là loại mặt đường
cấp cao A2, từ trên xuống bao gồm các lớp như sau:
STT
1
2
3

Tên lớp vật liệu
Bê tông nhựa hạt trung, Dmax = 20mm
Cấp phối đá dăm loại II, Dmax= 37,5mm
Cấp phối thiên nhiên loại A(22TCN-304)

Chiều dày
(cm)
5
15
34

1.2. Các điều kiện tự nhiên
1.2.1. Địa hình
Khu vực thiết kế là đồng bằng và đồi, tương đối bằng phẳng, địa chất khá ổn
định không có hiện tượng trượt lở.
Độ dốc ngang sườn 0.7% - 11%.
Tuyến có cấp thiết kế là cấp V nên được thiết kế bám theo đường đồng mức, với
độ dốc dọc nhỏ do đó chênh cao giữa các điểm đầu và cuối đoạn nhỏ tạo điều kiện
thuận lợi khi thi công.
1.2.2. Địa mạo
SVTH: Phan Hoàng Nam - Lớp 03X3C

Trang 1

Thuyết minh: Đồ án thiết kế tổ chức thi công nền mặt đường ô tô
Qua kết quả thị sát tình hình địa mạo thì khu vực tuyến đi qua là vùng đất đồng
bằng trống. Cây con dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích.
- Địa hình khô ráo.
1.2.3. Địa chất
Theo kết quả điều tra khảo sát điều kiện địa chất cho thấy điều kiện địa chất
trong khu vực rất ổn định, không có hiện tượng sụt lở, đá lăn, castơ hay nước ngầm lộ
thiên.
Nhìn chung mắt cắt địa chất khu vực tuyến như sau:
- Lớp đất hữu cơ dày từ 10÷ 20cm
- Lớp đất á cát lẫn sỏi sạn dày từ 6÷ 8m
- Bên dưới là lớp đá gốc dày ∞
1.2.4. Địa chất thủy văn
Tuy có mạch nước ngầm hoạt động trong khu vực tuyến nhưng mực nước ngầm
ở sâu không ảnh hưởng đến công trình.
Sông ở đây hình thành rõ ràng, nhưng không ảnh hưởng đến quá trình thi công
vào mùa khô.
1.2.5 Thủy văn
Nước mặt thoát tương đối dễ dàng, nước chủ yếu tập trung theo các con sông
chày ra biển
1.2.6 Khí hậu, thời tiết
Khí hậu chia làm 4 mùa đặc trưng của vành đai nhiệt đới gió ...
Thuyết minh: Đồ án thiết kế tổ chức thi công nền mặt đường ô tô
Phần 1: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ 1 km
MẶT ĐƯỜNG
1. XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG
1.1. Vị trí địa lý
Tuyến đường thiết kế tuyến nằm trên địa bản thành phố Hải Phòng. Tuyến
đường có cấp thiết kế cấp V. Trong phạm vi đồ án này, em được yêu cầu tiến hành
tổ chức thi công trong phạm vi chiều dài đường 1km, được thiết kế theo tiêu chuẩn
TCVN 4054 - 05.
Các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến như sau:
Cấp thiết kế Cấp 3
Tốc độ thiết kế 40 km/h
Địa hình Đồng bằng - đồi
Loại nền đường Đắp lề trước từng phần
Số làn xe cơ giới 2
Bề rộng 1 làn xe 2,75 m
Bề rộng dải phân cách giữa & bên Không có
Bề rộng mặt đường 5,5 m
Bề rộng lề đường 1,0 m
Loại lề đường Gia cố tối thiểu
Bề rộng lề gia cố 0,5 m
Bề rộng nền đường 7,5 m
Mặt đường được sử dụng trên toàn tuyến giống nhau, đây loại mặt đường
cấp cao A2, từ trên xuống bao gồm các lớp như sau:
STT Tên lớp vật liệu
Chiều dày
(cm)
1 Bê tông nhựa hạt trung, Dmax = 20mm 5
2 Cấp phối đá dăm loại II, Dmax= 37,5mm 15
3 Cấp phối thiên nhiên loại A(22TCN-304) 34
1.2. Các điều kiện tự nhiên
1.2.1. Địa hình
Khu vực thiết kế đồng bằng đồi, tương đối bằng phẳng, địa chất khá ổn
định không có hiện tượng trượt lở.
Độ dốc ngang sườn 0.7% - 11%.
Tuyến có cấp thiết kế là cấp V nên được thiết kế bám theo đường đồng mức, với
độ dốc dọc nhỏ do đó chênh cao giữa các điểm đầu cuối đoạn nhỏ tạo điều kiện
thuận lợi khi thi công.
1.2.2. Địa mạo
SVTH: Phan Hoàng Nam - Lớp 03X3C Trang
1
Tổ chức thi công nền mặt đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổ chức thi công nền mặt đường - Người đăng: Dvt Concupiscence
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tổ chức thi công nền mặt đường 9 10 600