Ktl-icon-tai-lieu

tóm tắt luận văn thạc sĩ

Được đăng lên bởi bao-tran-quoc
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
BÙI DUY THÁI
NG DNG ĐIU KHIN THÍCH NGHI MT
TRƯT CHO ĐIU KHIN CHUYN ĐNG
TAY MÁY
Chuyên ngành: T ñộng hóa
Mã s: 60.52.60
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
Đà Nng – Năm 2011
1
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: TS. Nguyn Hoàng Mai
Phn bin 1:..........................................................................
Phn bin 2:..........................................................................
Lun văn s ñược bo v ti hi ñồng chm lun văn tt nghip
thc sĩ k thut hp ti Đại hc Đà Nng vào ngày …… tháng
…… năm 2011
Có th tìm hiu lun văn ti:
- Trung tâm Thông tin – Hc liu, Đại hc Đà Nng
- Trung tâm Hc liu, Đại hc Đà Nng
tóm tắt luận văn thạc sĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tóm tắt luận văn thạc sĩ - Người đăng: bao-tran-quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tóm tắt luận văn thạc sĩ 9 10 617