Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hơp poly(hydroxamic axit)

Được đăng lên bởi Nguyen Thuc
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp Polyhydroxamic axit (PHA) trên

cơ sở acrylamit (AM) và vinylsulfonic axit (VSA) bằng phương
pháp trùng hợp huyền phù.
Giaó viên hướng dẫn: TRỊNH ĐỨC CÔNG
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ HUYỀN
Lớp

: Hóa hữu cơ

Hà nội, năm 2015

LỜI CẢM ƠN
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn anh
Trịnh Đức Công cùng thầy giáo T.S Nguyễn Thế Hữu đã tận tình hướng dẫn,
tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn anh/chị cùng các đồng nghiệp trong
phòng vật liệu polyme Viện Hóa Học-Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công
Nghệ đã giao đề tài và hướng dẫn chi tiết, cụ thể trong quá trình làm việc tại
Viện.
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người thân trong
gia đình, các bạn trong phòng vật liệu polyme cùng những bạn bè đã luôn ở
bên động viên, chia sẻ và giúp đỡ em về mọi mặt trong suốt thời gian học tập
và nghiên cứu vừa qua.
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn!
Hà nội, ngày

tháng

năm 2015

Tác giả báo cáo
Nguyễn Thị Huyền

SVTT: Nguyễn Thị Huyền

Lớp : Hóa hữu cơ

MỤC LỤC

SVTT: Nguyễn Thị Huyền

Lớp : Hóa hữu cơ

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
VSA:

Vinylsulfonic axit

APS:

Amoni pesunfat

MBA:

N,N’- metylenebisacrylamit

PVSA:

Polyvinylsulfonic axit

IR:

Phổ hồng ngoại

SEM:
KLPT:

Hiển vi điện tử
Khối lượng phân tử trung bình

SVTT: Nguyễn Thị Huyền

Lớp : Hóa hữu cơ

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Hình 2.1: Nhóm chức hyroxamic ở dạng tautome hóa giữa xeton và enol
Hình 3.1: Phản ứng đồng trùng hợp p(AM-co-VSA)
SVTT: Nguyễn Thị Huyền

Lớp : Hóa hữu cơ

Hình 3.2: Sơ đồ biến tính tổng hợp PHA-VSA
Hình 4.7: Phổ hồng ngoại của VSA
Hình 4.8: Phổ hồng ngoại của acrylamit
Hình 4.9: Phổ hồng ngoại của copolyme AM- VSA…..
Hình 4.10: Phổ hồng ngoại của PHA- VSA

MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học và công
nghệ, thì vật liệu polyme cũng được nghiên cứu và ứng dụng vào đời sống
trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong số đó, nhựa có chứa nhóm chức
hydroxamic axit có nhiều ứng dụng quan trọng và thiết thực trong thực tế.
Nhựa poly(hydroxamic axit) được sử dụng như nhựa trao đổi ion trong xử lí
nước, dùng để thu hồi các ion kim loại, hoặc dùng để tách các ion kim loại
nặng và kim loại đất hiếm rất hiệu quả.

SVTT: Nguyễn Thị Huyền

Lớp : Hóa hữu cơ

Để tìm hiểu kĩ vấn đề này em đã được thực tập làm việc tại Viện hóa
học thuộc Viện hà...


OO THỰC TẬP
Đtài
: !"#$%%&'#()*)(+,'
-./)'%$)*+0,121%$.$3#)(+45,67"8-
"9"':!"%;":<
Giaó viên hướng dẫn: =>
Sinh vn thực hiện : ?@A=?@B
Lớp : C)D-
nội, m 2015
Tổng hơp poly(hydroxamic axit) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hơp poly(hydroxamic axit) - Người đăng: Nguyen Thuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tổng hơp poly(hydroxamic axit) 9 10 579