Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về chuẩn nén MPEG-4 H.264/AVC và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Được đăng lên bởi dangvanle90
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 12403 lần   |   Lượt tải: 108 lần
H

LỜI GIỚI THIỆU
iện nay, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới “Kỷ nguyên
truyền thông đa phương tiện” các thiết bị mới, các kỹ thuật mới lần lượt
ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giải trí cho con người ngày một

tốt hơn. Các ứng dụng đa phương tiện thời gian thực truyền trên mạng di động, mạng
Internet, mạng truyền hình…ngày càng phát triển rầm rộ, các nhà sản xuất thiết bị chú
trọng áp dụng các công nghệ nén tiên tiến vào thiết bị của mình nhằm thõa mãn nhu cầu
“chất lượng trung thực về âm thanh, hình ảnh” của con người cũng như khả năng đáp ứng
yêu cầu thực tế của công nghệ. Thế nhưng không phải nhu cầu nào của chúng ta đều có
thể được đáp ứng một cách thuận lợi, vì sự gắn liền giữa độ phức tạp, tốn kém chi phí đầu
tư cơ sở hạ tầng, thiết bị đầu cuối…, luôn đi kèm với công nghệ cao. Bên cạnh đó vấn đề
truyền thông nội dung đa phương tiện hiện nay đang gặp một số khó khăn: băng thông
đường truyền, nhiễu kênh, giới hạn của pin cho các ứng dụng…. Trong khi băng thông
kênh truyền phải chờ đợi một công nghệ mới của tương lai mới có thể cải thiện, còn việc
cải thiện giới hạn của pin dường như không đáp ứng được sự phát triển của các dịch vụ
trong tương lai, thì phương pháp giảm kích thước dữ liệu bằng các kỹ thuật nén là một
cách giải quyết hiệu quả các khó khăn trên.
Cho đến nay có rất nhiều kỹ thuật nén dữ liệu đa phương tiện như: chuẩn JPEG, chuẩn
JPEG2000 và chuẩn MPEG… tuy nhiên hiệu quả nén của các tiêu chuẩn này cũng chưa
được cao, và vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu của truyền hình HDTV… cũng như việc lưu
trữ dung lượng còn rất lớn. Gần đây nhất là sự thành công của tiêu chuẩn mã hóa MPEG2 được đánh dấu nổi bật từ những lần phóng thương mại đầu tiên các hệ thống vệ tinh
DTH vào giữa những năm 1990 và thành công của chuẩn nén MPEG-4 Part 2 trong ứng
dụng truyền hình số, các ứng dụng đồ họa… Nhưng với yêu cầu bộ mã hóa có thể tương
thích với các ứng dụng tốc độ bit thấp, thì nó không đáp ứng hiệu quả. Từ việc nghiên
cứu khắc phục nhược điểm của MPEG-2, phát triển bổ sung cho MPEG-4 Part 2 để cho
ra đời những chuẩn nén tiên tiến hơn, mà nổi bật là MPEG-4 H.264/AVC. Nó là sự kết
GVHD: Th.S. TRẦN THUÝ HÀ

SVTH: NGUYỄN DANH NAM

hợp hoàn hảo giữa 2 tổ chức nổi tiếng: nhóm chuyên gia mã hóa video của tổ chức ITU
và nhóm chuyên gia xử lý ảnh động ISO/IEC. Ta thử xét một ví dụ minh họa trong truyền
hình số, nếu sử dụng kỹ thuật nén MPEG-2 cung cấp định dạng SDTV với độ phân giải
640x480 pixel thì cần băng thông 4.3Mbps trên một kênh truyền còn đối với ...
LỜI GIỚI THIỆU
iện nay, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới Kỷ nguyên
truyền thông đa phương tiện các thiết bị mới, các kỹ thuật mới lần lưt
ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giải trí cho con người ngày một
tốt hơn. Các ng dụng đa phương tiện thời gian thực truyền trên mạng di động, mạng
Internet, mạng truyền hình…ngày càng phát triển rầm rộ, các nhà sản xuất thiết bị c
trọng áp dụng các công nghệ nén tiên tiến o thiết bị của mình nhằm thõa mãn nhu cầu
“chất lượng trung thực về âm thanh, hình ảnh” của con người cũng như khả năng đáp ứng
yêu cầu thực tế của công nghệ. Thế nhưng không phải nhu cầu o của chúng ta đều
thể được đáp ứng một cách thuận li, vì sự gắn liền giữa độ phức tạp, tốn kém chi phí đầu
cơ sở hạ tầng, thiết bị đầu cuối…, luôn đi kèm với công nghệ cao. Bên cạnh đó vấn đ
truyền thông nội dung đa phương tiện hiện nay đang gặp một số khó khăn: băng thông
đường truyền, nhiễunh, giới hạn của pin cho các ứng dụng…. Trong khi ng thông
kênh truyền phải chờ đợi một công nghệ mới của tương lai mới thể cải thiện, còn việc
cải thiện giới hạn của pinng như không đáp ng được sự phát triển của các dịch vụ
trong tương lai, thì phương pháp giảm kích thước dữ liệu bằng các kỹ thuật n một
cách giải quyết hiệu quả các khó khăn trên.
H
Cho đến nay có rất nhiều k thuật n d liệu đa phương tiện như: chuẩn JPEG, chuẩn
JPEG2000 chuẩn MPEG… tuy nhiên hiệu quả nén của các tiêu chuẩny cũng chưa
được cao, vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu của truyền hình HDTV… cũng như việc lưu
trữ dung lượng còn rất lớn. Gần đây nhất sự thành công của tiêu chuẩn hóa MPEG-
2 được đánh dấu nổi bật từ những lần phóng thương mại đầu tiên các hệ thống vệ tinh
DTH vào giữa những năm 1990thành công của chuẩn nén MPEG-4 Part 2 trong ứng
dụng truyền hình số, các ứng dụng đồ họa… Nhưng với yêu cầu bmã hóa có thể tương
thích vớic ứng dụng tốc độ bit thấp, thì không đáp ứng hiệu quả. T việc nghiên
cứu khắc phục nhược điểm của MPEG-2, phát triển bổ sung cho MPEG-4 Part 2 để cho
ra đời những chuẩn nén tiên tiến hơn, nổi bật MPEG-4 H.264/AVC. s kết
GVHD: Th.S. TRẦN THUÝ HÀ SVTH: NGUYỄN DANH NAM
Tổng quan về chuẩn nén MPEG-4 H.264/AVC và khả năng ứng dụng trong thực tiễn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về chuẩn nén MPEG-4 H.264/AVC và khả năng ứng dụng trong thực tiễn - Người đăng: dangvanle90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Tổng quan về chuẩn nén MPEG-4 H.264/AVC và khả năng ứng dụng trong thực tiễn 9 10 4