Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE (SPIONQDs) (Fe3¬O4CdSeCdS) VỚI LỚP PHỦ POLYMER ĐA CHỨC NĂNG

Được đăng lên bởi Thanhtam Nguyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE (SPION-QDs) (Fe3O4-CdSe/CdS) VỚI
LỚP PHỦ POLYMER ĐA CHỨC NĂNG

1.Khái quát về vật liệu nanocomposite chứa thành phần Fe 3O4
1.1.Sơ lược về vật liệu nanocomposite
1.1.1.Khái niệm
Vật liệu nanocomposite (hay vật liệu cấu trúc nano) là vật liệu tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo
nên vật liệu mới có tính năng hơn hẳn các vật liệu riêng rẽ ban đầu. Đồng thời chỉ có một phần của vật liệu có
kích thước nm hoặc trong thành phần vật liệu tồn tại cấu trúc nano không chiều, một chiều, hai chiều đan xen lẫn
nhau. Trong đó kích thước & cấu trúc nano được hiểu khái quát là kích thước hạt vật liệu chiếm trong vùng
không gian khoảng một vài nm đến nhỏ hơn 100 nm.

Fe3O4

Hình 1.1. Vật liệu nanocomposite chứa thành phần hạt nano từ Fe3O4
1.1.2. Một số hiệu ứng đặc biệt của vật liệu nanocomposite
1.1.2.1. Hiệu ứng bề mặt
1.1.2.2. Hiệu ứng giam hãm lượng tử
1.1.2.3. Hiệu ứng kích thước
1.2.Vật liệu nanocomposite Fe3O4/QDs với lớp phủ SiO2
1.2.1. Vật liệu nanocomposite Fe3O4/SiO2
Một số kết quả của các công trình tổng hợp vật liệu Fe 3O4/SiO2 trên thế giới được công bố gần đây có chỉ
số trích dẫn (Cited) và đăng trên các tạp chí khoa học có hệ số IF (Impact Factor) khá cao như :
Công trình của nhóm tác giả Zhaoyang Liu, Hongwei Bai, Jonathan Lee, Darren Delai Sun (2011) đăng
trên tạp chí Royal Society of Chemistry (ACS) ở hình 1.5 [62] có kích thước khá nhỏ (~10-20 nm), có tính siêu
thuận từ, độ từ hóa bão hòa ~ 52 emu/g, lực kháng từ Hc~0.

2

Hình 1.6. Đường cong từ hóa của
vật liệu Fe3O4 và Fe3O4/SiO2 [63]
Hình 1.5. Ảnh TEM và đường cong từ hóa của
vật liệu nanocomposite Fe3O4/SiO2
Công trình của nhóm tác giả Timur Sh Atabaev, Jong Ho Lee, Jun Jae Lee, Dong-Wook Han, Yoon-Hwae
Hwang, Hyung-Kook Kim, Nguyen Hoa Hong (2013) “Mesoporous silica with fibrous morphology: a
multifunctional core–shell platform for biomedical applications” (Hình 1.6) [63]
Kết quả cho thấy vật liệu tổng hợp được tại 300 oK (nhiệt độ phòng) có tính siêu thuận từ, độ từ hóa bão
hòa ~10 và 34 emu/g, lực kháng từ Hc = 0, độ từ dư Br ~ 0
Tình hình nghiên cứu trong nước, công trình “Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nanô Fe 3O4
ứng dụng trong y sinh học” của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Đức, Trần Mậu Danh, Trần Thị Dung (ĐH Công
Nghệ-ĐHQG Hà Nội) [75] với các kết quả: kích thước hạt ~10-15 nm, vật liệu có tính siêu thuận từ, độ từ
hóa bão hòa ~25-60 emu/g, lực kháng từ Hc=0, độ từ dư Br~0. (Hình 1.7)

Hình 1.7. Đường cong từ hóa và ảnh...
1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE (SPION-QDs) (Fe
3
O
4
-CdSe/CdS) VỚI
LỚP PHỦ POLYMER ĐA CHỨC NĂNG
1.Khái quát về vật liệu nanocomposite chứa thành phần Fe
3
O
4
1.1.Sơ lược về vật liệu nanocomposite
1.1.1.Khái niệm
Vật liệu nanocomposite (hay vật liệu cấu trúc nano) vật liệu tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác nhau tạo
nên vật liệu mới tính năng hơn hẳn các vật liệu riêng rẽ ban đầu. Đồng thời chỉ một phần của vật liệu
kích thước nm hoặc trong thành phần vật liệu tồn tại cấu trúc nano không chiều, một chiều, hai chiều đan xen lẫn
nhau. Trong đó kích thước & cấu trúc nano được hiểu khái quát kích thước hạt vật liệu chiếm trong vùng
không gian khoảng một vài nm đến nhỏ hơn 100 nm.
Hình 1.1. Vật liệu nanocomposite chứa thành phần hạt nano từ Fe
3
O
4
1.1.2. Một số hiệu ứng đặc biệt của vật liệu nanocomposite
1.1.2.1. Hiệu ứng bề mặt
1.1.2.2. Hiệu ứng giam hãm lượng tử
1.1.2.3. Hiệu ứng kích thước
1.2.Vật liệu nanocomposite Fe
3
O
4
/QDs với lớp phủ SiO
2
1.2.1. Vật liệu nanocomposite Fe
3
O
4
/SiO
2
Một số kết quả của các công trình tổng hợp vật liệu Fe
3
O
4
/SiO
2
trên thế giới được công bố gần đây chỉ
số trích dẫn (Cited) và đăng trên các tạp chí khoa học có hệ số IF (Impact Factor) khá cao như :
Công trình của nhóm tác gi Zhaoyang Liu, Hongwei Bai, Jonathan Lee, Darren Delai Sun (2011) đăng
trên tạp chí Royal Society of Chemistry (ACS) ở hình 1.5 [62] có kích thước khá nhỏ (~10-20 nm), có tính siêu
thuận từ, độ từ hóa bão hòa ~ 52 emu/g, lực kháng từ H
c
~0.
Fe
3
O
4
TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE (SPIONQDs) (Fe3¬O4CdSeCdS) VỚI LỚP PHỦ POLYMER ĐA CHỨC NĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE (SPIONQDs) (Fe3¬O4CdSeCdS) VỚI LỚP PHỦ POLYMER ĐA CHỨC NĂNG - Người đăng: Thanhtam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE (SPIONQDs) (Fe3¬O4CdSeCdS) VỚI LỚP PHỦ POLYMER ĐA CHỨC NĂNG 9 10 293