Ktl-icon-tai-lieu

Tự động hóa quản lý dự án

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Hoan
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tự động hóa quản lý dự án CNTT

Phan Quốc Huy – CNPM 45
1/45

Trang

Tự động hóa quản lý dự án CNTT

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU...........................................................................................................................3
I. GIỚI THIỆU.......................................................................................................................4
1. Giới thiệu đề tài.............................................................................................................4
2. Mục đích, mục tiêu đề tài..............................................................................................6
LÝ THUYẾT..........................................................................................................................8
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT........................................................................................................9
1. Dự án là gì.....................................................................................................................9
1.1. Khái niệm dự án......................................................................................................9
1.2. Phân loại dự án........................................................................................................9
2. Dự án CNTT................................................................................................................11
3. Quản lý dự án..............................................................................................................11
4. Tầm quan trọng của quản lý dự án..............................................................................12
5. Quy trình nghiệp vụ quản lý dự án..............................................................................13
5.1. Giới thiệu chung....................................................................................................13
5.2. Giai đoạn Khởi động.............................................................................................14
5.3. Giai đoạn Lập kế hoạch.........................................................................................19
5.4. Giai đoạn Thực hiện..............................................................................................27
5.5. Giai đoạn Đóng dự án...........................................................................................28
6. Ưu điểm của các phần mềm hỗ trợ quản lý dự án.......................................................30
III. PHÂN TÍCH...........
Tự động hóa quản lý dự án CNTT
Phan Qu c Huy – CNPM 45 Trang
1/45
Tự động hóa quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự động hóa quản lý dự án - Người đăng: Nguyễn Đức Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Tự động hóa quản lý dự án 9 10 414