Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng lý thuyết đièu khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động quấn băng vật liệ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luận văn thạc sỹ kỹ thuật

-3-

Lời cam đoan
Tôi cam đoan toàn bộ nội dung trong luận văn do tôi làm theo định
hướng của giáo viên hướng dẫn, không sao chép của người khác.
Các phần trích lục các tài liệu tham khảo đã được chỉ ra trong luận văn.
Nếu có gì sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nguyễn Tiến Dũng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLuận văn thạc sỹ kỹ thuật

-4-

LỜI NÓI ĐẦU
Những năm gần đây lý thuyết điều khiển hiện đại đã được ứng dụng
rộng rãi trong thực tế trong đó có điều khiển thích nghi. Đặc biệt là điều
khiển thích nghi cho các hệ phi tuyến. Trong quá trình mô tả người ta thường
đưa ra các giả thiết như bỏ qua khâu động khó mô hình hoặc coi tham số
không đổi theo thời gian. Tuy nhiên trong thực tế các giả thiết đó không đáp
ứng được, vì vậy hệ điều khiển thích nghi (ĐKTN) là không bền vững. Để ứng
dụng ĐKTN điều khiển các hệ thực trong thực tế, việc nâng cao tính bền vững
cho hệ ĐKTN là một yêu cầu rất cần thiết.
Với nội dung “ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi bền vững nâng
cao chất lượng hệ truyền động quấn băng vật liệu”. Luận văn của tôi gồm
các phần sau:
Chương 1: Tổng quan về lý thuyết điều khiển thích nghi bền vững.
Chương 2: Hệ điều khiển thích nghi bền vững.
Chương 3: Tổng hợp hệ điều khiển hệ điều khiển thích nghi bền vững
nâng cao chất lượng hệ truyền động quấn băng vật liệu.
Sau một thời gian được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo - TS
Nguyễn Văn Vỵ, đến nay luận văn của tôi đã hoàn thành.
Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn
và các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy cũng như hướng dẫn, giúp đỡ tôi
hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Bộ
môn Tự động hoá cũng như các thầy cô, các anh, chị công tác tại trường Đại
học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi
trong thời gian thực hiện luận văn.
Học viên: Nguyễn Tiến Dũng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLuận văn thạc sỹ kỹ thuật

-5-

Mục lục
Nội dung

Trang

Phụ bìa
Lời cam đoan

3

Lời nói đầu

4

Mục lục

5

Danh mục ký hiệu chữ viết tắt

7

Chương mở đầu

8

1. Mục tiêu của luận văn.
2. Tính cần thiết của luận văn.
3. Nội dung của luận văn.

9

Chương 1: Tổng quan về hệ điều khiển thích nghi bền vững

11

1.1. Những vấn đề chung về điều khiển thích nghi

11

1.1.1. Lịch sử phát triển của ĐKTN

11

1.1.2. Khái niệm chung về ĐKTN

13

1.1.3. Hệ ĐKTN theo mô hình mẫu
...
Lun văn thạc sỹ kỹ thuật - 3 -
Sa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Lời cam đoan
Tôi cam đoan toàn b nội dung trong luận văn do tôi làm theo định
hướng của giáo viên hướng dẫn, không sao chép của người khác.
Các phần trích lục các tài liệu tham khảo đã được ch ra trong luận văn.
Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Nguyễn Tiến Dũng
ứng dụng lý thuyết đièu khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động quấn băng vật liệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng lý thuyết đièu khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động quấn băng vật liệ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ứng dụng lý thuyết đièu khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động quấn băng vật liệ 9 10 69