Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng phần mềm Pronet vào bình sai lưới khống chế mặt bằng

Được đăng lên bởi Shevchenko Dinh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 5475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Bản đồ là một bản vẽ biểu thị khái quát, thu nhỏ bề mặt trái đất hoặc bề mặt
của một thiên thể khác trên một mặt phẳng theo một quy luật toán học nhất định.
Bản đồ là một phương tiện để học tập, giúp tìm đường đi, xác định được vị trí
địa lý một điểm nào đó trên mặt đất, biết được hình dạng và quy mô của châu lục
này so với châu lục khác.
Để xây dựng bản đồ một cách nhanh chóng, chính xác giải pháp hữu hiệu
nhất là ứng dụng công nghệ thông tin. Với sự ra đời của các thiết bị phục vụ cho
công tác nội nghiệp, ngoại nghiệp như máy toàn đạc điện tử, máy đo cao có độ
chính xác rất cao, các máy GPS ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu và các phần
mềm chuyên ngành như: Microstation, Famis, Pronet…đã cho phép tự động hóa
công tác đo đạc bản đồ, giảm ảnh hưởng của sai số đồ họa và sai số tính diện
tích. Việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành và máy toàn đạc điện tử đã
giúp cho quá trình đo vẽ và thành lập bản đồ được thuận lợi và đạt hiệu quả cao.
Trường Đại học Nông lâm là một trường Đại học thành viên của Đại học
Huế có nhiều khu chức năng như giảng đường, phòng thí nghiệm, các phòng ban
chức năng...bố trí trên một khu vực rộng khoảng 6,5 ha. Đây là nơi làm việc,
công tác của các cán bộ, giảng viên trong trường cũng như là nơi học tập, gặp
gỡ, nghiên cứu, sinh hoạt của sinh viên trong trường.
Mật độ các công trình xây dựng khá cao nên cũng phần nào gây ra những
khó khăn cho tân sinh viên cũng như khách của trường khi đến liên lạc, công tác.
Từ những vấn đề nêu trên, và để phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu
cũng như hiểu rõ hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thành lập bản đồ
dạng số, nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng phần mềm
Pronet vào bình sai lưới khống chế mặt bằng; đo vẽ chi tiết các khu chức
năng trường Đại học Nông Lâm Huế ”

1

1.2 Mục đích
Tìm hiểu khả năng ứng dụng của các phần mềm chuyên ngành quản lý đất
đai để thành lập bản đồ.
Sử dụng thành thạo phần mềm Microstation, Famis và Pronet.
Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.
Đề xuất một số giải pháp để nâng cao khả năng ứng dụng các phần mềm
vào việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Tập làm quen và rút ra kinh nghiệm cho kỳ thực tập tốt nghiệp sắp tới.
1.3 Yêu cầu
Rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành dùng cho ngành quản
lý đất đai, đặc biệt là phần mềm Microstation, Famis.
Rèn luyện và nâng cao kỹ năng sử dụng máy toàn đạc điện tử và máy GPS
để đo đạc. Phương pháp thành lập, nội dung và ký h...
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Bản đồ là một bản vẽ biểu thị khái quát, thu nhỏ bề mặt trái đất hoặc bề mặt
của một thiên thể khác trên một mặt phẳng theo một quy luật toán học nhất định.
Bản đồ là một phương tiện để học tập, giúp tìm đường đi, xác định được vị trí
địa một điểm nào đó trên mặt đất, biết được hình dạng và quy mô của châu lục
này so với châu lục khác.
Để xây dựng bản đồ một ch nhanh chóng, chính xác giải pháp hữu hiệu
nhất ứng dụng công nghệ thông tin. Với sự ra đời của các thiết bị phục vụ cho
công tác nội nghiệp, ngoại nghiệp như máy toàn đạc điện tử, máy đo cao độ
chính xác rất cao, các máy GPS ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu các phần
mềm chuyên ngành như: Microstation, Famis, Pronet…đã cho phép tự động hóa
công tác đo đạc bản đồ, giảm ảnh hưởng của sai số đồ họa sai số tính diện
tích. Việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành máy toàn đạc điện tử đã
giúp cho quá trình đo vẽ và thành lập bản đồ được thuận lợi và đạt hiệu quả cao.
Trường Đại học Nông lâm một trường Đại học thành viên của Đại học
Huế có nhiều khu chức năng như giảng đường, phòng thí nghiệm, các phòng ban
chức năng...b trí trên một khu vực rộng khoảng 6,5 ha. Đây i làm việc,
công tác của các cán bộ, giảng viên trong trường cũng như nơi học tập, gặp
gỡ, nghiên cứu, sinh hoạt của sinh viên trong trường.
Mật độ c công trình xây dựng khá cao nên cũng phần nào gây ra những
khó khăn cho tân sinh viên cũng như khách của trường khi đến liên lạc, công tác.
Từ những vấn đề nêu trên, để phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu
cũng như hiểu hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thành lập bản đồ
dạng số, nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu đ tài: Ứng dụng phần mềm
Pronet vào bình sai lưới khống chế mặt bằng; đo vẽ chi tiết các khu chức
năng trường Đại học Nông Lâm Huế ”
1
Ứng dụng phần mềm Pronet vào bình sai lưới khống chế mặt bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng phần mềm Pronet vào bình sai lưới khống chế mặt bằng - Người đăng: Shevchenko Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Ứng dụng phần mềm Pronet vào bình sai lưới khống chế mặt bằng 9 10 734