Ktl-icon-tai-lieu

Vạch tuyến thu gom rác thải

Được đăng lên bởi huutrong113113
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 5424 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nghiên Cứu Và Đề Xuất Các Giải Pháp Thu Gom - Vận Chuyển Nhằm Phục Vụ Công Tác Phân Loại CTR Tại Nguồn Ở Q4

MỞ ĐẦU
1.

Lý Do Chọn Đề Tài

Trong xu thế phát triển kinh tế xã hội hiện nay, đô thị hóa công nghiệp hóa đang
diễn ra hết sức mạnh mẽ và đi cùng với tốc độ phát triển kinh tế, nhiều vấn đề môi
trường bức xúc đã nảy sinh liên quan đến các hoạt động dân sinh, công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp, dịch vụ… và các ảnh hưởng tương quan giữa chúng đang cần có sự
nghiên cứu giải quyết hợp lý nhằm hướng tới pháp triển bền vững. Trong các vấn đề
về môi trường, chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) và công nghiệp là một vấn đề
nghiêm trọng, thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.
TP.HCM là một thành phố lớn và đông dân nhất nước với lượng dân số gần 10
triệu người, khối lượng CTRSH hiện nay thải ra mỗi ngày từ 4.500 – 5.000 tấn
CTRSH, từ 1.000 – 1.100 tấn CTR xây dựng, khoảng hơn 1.000 tấn CTR công
nghiệp, trong đó có khoảng 200 tấn chất thải nguy hại, 7 – 9 tấn CTR y tế. Hiện nay
thành phố ta chưa có hệ thống phân loại CTR tại nguồn. Chính vì vậy mà vấn đề đặt
ra ở đây là làm thế nào cải thiện được môi trường khi lượng CTR tăng quá nhanh mà
không có biện pháp quản lý phù hợp.
Quận 4 là quận nội thành, có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Toàn bộ lượng CTR
được thu về bãi chôn lấp Gò Cát và Phước Hiệp. Tuy nhiên các bãi chôn lấp hiện hữu
của thành phố đang lâm vào tình trạng quá tải, không còn chỗ chôn lấp và phải mở
của một số bãi chôn lấp mới như bãi chôn lấp Đa Phước…. Từ thực tế khảo sát cho
thấy rằng trong thành phần CTRSH , CTR thực phẩm chiếm tỷ lệ lớn nhất, từ 70 –
80%. Đây chính là nguyên nhân góp phần vào việc làm tăng chi phí xử lý CTR, trong
khi đó những thành phần này lại chính là nguồn nguyên liệu dồi dào cho các nhà máy
sản xuất phân compost. Ngoài ra, còn có các thành phần có khả năng tái chế như :
giấy , nhựa , nilon… Nếu được phân loại và tái chế không chỉ giúp giảm chi phí quản
lý và xử lý CTR mà còn tiết kiệm nhiều tài nguyên và giảm tác động tiêu cực đến môi
trường. Chính vì những lý do đó phân loại rác tại nguồn là cần thiết và cấp bách.
2.

Mục Đích Nghiên Cứu

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thu gom - vận chuyển nhằm mục đích phân
loại chất thải rắn đô thị tại nguồn ở Q4, TP. HCM
3. Nội Dung Nghiên Cứu
+ Mở đầu
GVHD : Th.S. VŨ HẢI YẾN

Trang 1

SVTH : TRẦN BÁ LUẬN

Nghiên Cứu Và Đề Xuất Các Giải Pháp Thu Gom - Vận Chuyển Nhằm Phục Vụ Công Tác Phân Loại CTR Tại Nguồn Ở Q4

+Tổng quan chất thải rắn và các vấn đề có liên quan
+ Tổng quan về điều ...
Nghiên Cứu Và Đề Xuất Các Giải Pháp Thu Gom - Vận Chuyển Nhằm Phục Vụ Công Tác Phân Loại CTR Tại Nguồn Ở Q4
MỞ ĐẦU
1. Lý Do Chọn Đề Tài
Trong xu thế phát triển kinh tế hội hiện nay, đô thị hóa công nghiệp hóa đang
diễn ra hết sức mạnh mẽ đi cùng với tốc độ phát triển kinh tế, nhiều vấn đề môi
trường bức xúc đã nảy sinh liên quan đến c hoạt động dân sinh, công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp, dịch vụ… các ảnh hưởng tương quan giữa chúng đang cần sự
nghiên cứu giải quyết hợp nhằm hướng tới pháp triển bền vững. Trong các vấn đề
về môi trường, chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) công nghiệp một vấn đề
nghiêm trọng, thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.
TP.HCM một thành phố lớn đông dân nhất nước với lượng dân s gần 10
triệu người, khối lượng CTRSH hiện nay thải ra mỗi ngày từ 4.500 5.000 tấn
CTRSH, từ 1.000 1.100 tấn CTR xây dựng, khoảng hơn 1.000 tấn CTR công
nghiệp, trong đó khoảng 200 tấn chất thải nguy hại, 7 9 tấn CTR y tế. Hiện nay
thành phố ta chưa hệ thống phân loại CTR tại nguồn. Chính vậy vấn đề đặt
ra ở đây là làm thế nào cải thiện được môi trường khi lượng CTR tăng quá nhanh
không có biện pháp quản lý phù hợp.
Quận 4 quận nội thành, hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Toàn bộợng CTR
được thu về bãi chôn lấp Gò Cát và Phước Hiệp. Tuy nhiên các bãi chôn lấp hiện hữu
của thành phố đang lâm vào tình trạng quá tải, không còn chỗ chôn lấp phải mở
của một số i chôn lấp mới như bãi chôn lấp Đa Phước…. Từ thực tế khảo t cho
thấy rằng trong thành phần CTRSH , CTR thực phẩm chiếm tỷ lệ lớn nhất, từ 70
80%. Đây chính là nguyên nhân góp phần vào việc làm tăng chi phí xử lý CTR, trong
khi đó những thành phần này lại chính là nguồn nguyên liệu dồi dào cho các nhà máy
sản xuất phân compost. Ngoài ra, còn c thành phần có khả năng tái chế như :
giấy , nhựa , nilon… Nếu được phân loại và tái chế không chỉ giúp giảm chi phí quản
lý và xử lý CTR mà còn tiết kiệm nhiều tài nguyên và giảm tác động tiêu cực đến môi
trường. Chính vì những lý do đó phân loại rác tại nguồn là cần thiết và cấp bách.
2. Mục Đích Nghiên Cứu
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thu gom - vận chuyển nhằm mục đích phân
loại chất thải rắn đô thị tại nguồn ở Q4, TP. HCM
3. Nội Dung Nghiên Cứu
+ Mở đầu
GVHD : Th.S. VŨ HẢI YẾN Trang 1 SVTH : TRẦN BÁ LUẬN
Vạch tuyến thu gom rác thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vạch tuyến thu gom rác thải - Người đăng: huutrong113113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Vạch tuyến thu gom rác thải 9 10 472