Ktl-icon-tai-lieu

vai trò của ngân hàng trung ương

Được đăng lên bởi Thủy Bình
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN VĂN:

Vai trò của NHTW trong nền
kinh tế thị trường

Lời nói đầu

Trong nền kinh tế thị trường, tiền trở thành một phương tiện đảm bảo cho
mọi hoạt động kinh tế diễn ra một cách bình thường. Hoạt động của tiền trong
nền kinh tế luôn gắn liền với các hiện tượng kinh tế như: lạm phát, chu kỳ kinh
doanh, thâm hụt ngân sách ... Tiền liên quan đến các quyết định của các cá nhân
và ảnh hưởng đến tình trạng chung của nền kinh tế quốc gia.
Liên quan đến sự vận động của tiền trong nền kinh tế là hoạt động của các
tổ chức tài chính (các ngân hàng, công ty bảo hiểm, các quỹ tương trợ... ) và thị
trường tài chính (thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu và hối đoái). Các
thị trường tài chính và các tổ chức tài chính không chỉ tác động đến đời sống
hàng ngày của mỗi cá nhân mà còn liên quan đến sự luân chuyển của những
dòng vốn lớn trong nền kinh tế, tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh
nghiệp và đến cả tình trạng kinh tế của một nước.
Như chúng ta đã biết, nếu vốn được coi là một trong những nguồn lực
quan trọng và đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế, nó có một
tính chất khan hiếm. Vậy vấn đề đặt ra làm thế nào dể sử dụngmột cách triệt để
và có hiệu quả nhất nguồn vốn trong nước và ngoài nước? Để đạt được điều này,
trước hết cần phải có một hệ thống ngân hàng phát triển đồng bộ, có sự phối hợp
nhịp nhàng giữa ngân hàng Nhà nước (NHNN) hay ngân hàng Trung Ương
(NHTW) với các ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc thực hiện chính
sách tiền tệ. ở đó, vai trò đặc biệt của NHTW là không thể thay thế được.
Chính vì vậy mà bài viết này có tên là:
“Vai trò của NHTW trong nền kinh tế thị trường”

Chương I
Vai trò của NHTW trong nền kinh tế thị trường

I. Khái niệm NHTW
Mọi quốc gia đều có NHTW, nhưng tên gọi có thể khác nhau (ngân hàng
trung tâm, ngân hàng Nhà nước, quỹ dự trữ liên bang
...). Tiền thân của ngân hàng trung ương là ngân hàng phát hành tiền. Khi ngân
hàng có tên là NHTW thì ngân hàng này đảm nhiệm việc độc quyền phát hành
tiền và quản lý Nhà nước.
Do tính chất hoạt động của NHTW mà ngân hàng này đã nắm trong tay
công cụ quản lý chủ yếu nhất của Nhà nước trong quản lý kinh tế vĩ mô là chính
sách tiền tệ. NHTW là một bộ phận trong bộ máy quản lý của Nhà nước.
NHTW là cơ quan duy nhất có quyền phát hành tiền (in tiền) vì thế nó là
ngân hàng duy nhất không có khả năng bị phá sản. Nó đóng vai trò chủ ngân
hàng đối với các ngân hàng thương mại, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt
động không trục trặc và còn đóng vai trò chủ ngân hà...
LUẬN VĂN:
Vai trò của NHTW trong nền
kinh tế thị trường
vai trò của ngân hàng trung ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vai trò của ngân hàng trung ương - Người đăng: Thủy Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
vai trò của ngân hàng trung ương 9 10 931