Ktl-icon-tai-lieu

VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CÔNG NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Được đăng lên bởi nguyen-thanh-phu
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 10598 lần   |   Lượt tải: 32 lần
1

LỜI CẢM ƠN

Trong chương trình học của học viên cao học và nghiên cứu sinh. Học phần
đầu tiên mà tất cả các chuyên ngành đều phải trải qua là Triết học. Triết học là một
khoa học có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực khoa học
khác. Nghiên cứu triết học góp phần tạo nên thế giới quan khoa học cho học viên.
Sau khoảng thời gian ngắn được học tập chương trình triết học dành cho
học viên sau đại học. Tôi cảm thấy mình đã được sự tận tâm hướng dẫn của quý
thầy đảm nhiệm giảng dạy và đã được trang bị vốn kiến thức triết học vô cùng bổ
ích cho bản thân. Nhân đây, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn
Chương Nhiếp và Thầy Đinh Ngọc Khá, là hai cán bộ trực tiếp hướng dẫn chúng tôi
học phần này. Bên cạnh đó, tôi xin chân thành cảm ơn phòng sau đại học của
trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã tạo môi trường và điều kiện học tập
rất tốt để học viên hoàn thành khóa học một cách tốt nhất.
Với vốn kiến thức bản thân có hạn và khả năng nghiên cứu khoa học còn
hạn chế, để thực hiện đề tài tiểu luận triết học này tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Vì
vậy, bài tiểu luận của tôi sẽ không trách khỏi những thiếu sót và nội dung còn hạn
chế, rất mong sự thông cảm của quý Thầy!
Kính lời, học viên thực hiện

Quan Văn Út

2

MỤC LỤC

Trang
Lời cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------------01
Mục lục-----------------------------------------------------------------------------------------02
PHẦN MỞ ĐẦU-----------------------------------------------------------------------------03
CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI--------------------07
1.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ CON NGƯỜI NGOÀI TRIẾT HỌC MÁC –
LÊNIN-----------------------------------------------------------------------------------------07
1.2. QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CON
NGƯỜI----------------------------------------------------------------------------------------08
1.2.1. Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh học với mặt xã hội-08
1.2.2. Con người là chủ thể của lịch sử, mục tiêu của sự phát triển xã hội------09
1.2.3. Bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội----------------------12
1.3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (CNXH) LÀ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
CỦA CON NGƯỜI-------------------------------------------------------------------------13
CHƯƠNG 2 – PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA (CNH – HĐH) ĐẤT NƯỚC-----15
2.1. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ NH...
LỜI CẢM ƠN

Trong chương trình học của học viên cao học và nghiên cứu sinh. Học phần
đầu tiên tất cả các chuyên ngành đều phải trải qua Triết học. Triết học một
khoa học có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực khoa học
khác. Nghiên cứu triết học góp phần tạo nên thế giới quan khoa học cho học viên.
Sau khoảng thời gian ngắn được học tập chương trình triết học dành cho
học viên sau đại học. Tôi cảm thấy mình đã được sự tận tâm ớng dẫn của quý
thầy đảm nhiệm giảng dạy đã được trang bị vốn kiến thức triết học cùng bổ
ích cho bản thân. Nhân đây, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn
Chương Nhiếp và Thầy Đinh Ngọc Khá, là hai cán bộ trực tiếp hướng dẫn chúng tôi
học phần này. Bên cạnh đó, tôi xin chân thành cảm ơn phòng sau đại học của
trường Đại học phạm TP Hồ Chí Minh đã tạo môi trường điều kiện học tập
rất tốt để học viên hoàn thành khóa học một cách tốt nhất.
Với vốn kiến thức bản thân có hạn khả năng nghiên cứu khoa học còn
hạn chế, để thực hiện đề tài tiểu luận triết học này tôi đã gặp rất nhiều khó khăn.
vậy, bài tiểu luận của tôi sẽ không trách khỏi những thiếu sót nội dung còn hạn
chế, rất mong sự thông cảm của quý Thầy!
Kính lời, học viên thực hiện
Quan Văn Út
1
VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CÔNG NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CÔNG NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - Người đăng: nguyen-thanh-phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CÔNG NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 9 10 239