Ktl-icon-tai-lieu

vận dụng Maketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của trung tâm thông tin di động VMSMobiFone khu vực II

Được đăng lên bởi Đặng Thái Sơn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

GVHD: T.S Nguyễn Kim Chung

“Tất cả mọi người đều sống bằng cách bán một thứ gì đó”. Điều này, đặc biệt
đúng với doanh nghiệp, vì bán được hàng hóa, dịch vụ quyết định sự tồn vong
của doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay.
Như chúng ta đã biết thị trường Việt nam đã hình thành được môi trường cạnh
tranh và cạnh tranh một cách gay gắt trong những năm gần đây, đặc biệt là
ngành Viễn thông Việt Nam. Cùng với thời buổi thông tin và nhu cầu ngày càng
tăng của người dân thì mạng thông tin di động đã phát triển vượt bậc, bước đầu
mở cửa cho các doanh nghiệp tham gia. Hiện nay trên thị trường bao gồm 3 nhà
cung cấp mạng di động (MobiFone, Vinaphone, Viettel) với công nghệ GSM và
3 nhà cung cấp mạng di động (S-fone, E-Mobile, HT-Mobile) với công nghệ
CDMA. Các mạng này đã và đang cạnh tranh một cách mạnh mẽ để tìm cách
thu hút khách hàng nhiều nhất. bằng cách thay đổi công nghệ tiên tiến, chất
lượng, giảm giá cước, thay đổi cách thức phân phối… Thay đổi môi trường hoạt
động đã khuyến khích các doanh nghiệp lựa chọn cấu trúc phù hợp nhằm nâng
cao khả năng khám phá những cơ hội mới cho mình. Và Maketing là sự đóng
góp cho những nổ lực đó.
Sự cạnh tranh tăng lên không ngừng buộc các nhà khai thác mạng phải đưa ra
những chiến lược mới, đúng đắn với thời cuộc để thu hút càng nhiều khách
hàng. Mặc dù, VMS-Mobifone là nhà khai thác mạng lớn nhất nhì trên thị
trừơng Việt Nam. Và hiện nay, Trung tâm thông tin di động khu vưc II là trung
tâm có lượng thuê bao tăng trưởng nhanh và mạnh nhất của VMS, chiếm số
lượng thuê bao nhiều nhất của tổng công ty, nhưng không vì đó mà chủ quan.
Bởi vì sự ra đời và tăng trưởng 1 cách mạnh mẽ của Viettel trong mấy năm qua,
cùng với sự xuất hiện của các tân binh có công nghệ 3G mới mẽ, tiên tiến. Hơn
nữa nhu cầu thông tin của người dân vẫn tăng mạnh trong thời gian tới. Chính vì
vậy, để giữ được vị trí nhất nhì và thu hút ngày càng nhiều khách hàng sử dụng,
tăng số lượng thuê bao, VMS-Mobifone nói chung và đặc biệt trung tâm thông
tin di động II nói riêng cần phải có những chiến lược phát triển đúng đắn.
Thêm vào đó, Việt Nam đã hoà nhập WTO điều này đồng nghĩa với việc các
doanh nghiệp của ta sẽ đối đầu và cạnh tranh – cạnh tranh một cách gay gắt với
các tập đoàn nước ngoài.
Căn cứ vào tình hình thực tế đó, em chọn đề tài “vận dụng Maketing để nâng
cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của trung tâm thông tin di động VMSMobiFone khu vực II.”.

SVTH: Lê Thị Quỳnh Chi

Trang 1/46

BÁO CÁO THỰC TẬP ...
BÁO CÁO THC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: T.S Nguyễn Kim Chung
SVTH: Lê Thị Quỳnh Chi Trang 1/46
“Tất cả mọi người đều sống bằng cách bán một thứ gì đó”. Điều này, đặc biệt
đúng với doanh nghiệp, vì bán được hàng hóa, dịch v quyết định sự tồn vong
của doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay.
Như chúng ta đã biết thị trường Việt nam đã nh thành được môi trường cạnh
tranh và cnh tranh một ch gay gắt trong những năm gn đây, đặc biệt là
ngành Viễn thông Việt Nam. Cùng với thời buổi thông tin và nhu cầu ngày càng
tăng của người dân thì mạng thông tin di động đã phát triển vượt bc, bước đầu
mcửa cho các doanh nghiệp tham gia. Hiện nay trên thtrường bao gm 3 nhà
cung cp mạng di động (MobiFone, Vinaphone, Viettel) với ng nghệ GSM và
3 nhà cung cấp mạng di động (S-fone, E-Mobile, HT-Mobile) với công ngh
CDMA. Các mng này đã đang cạnh tranh một cách mạnh mđể tìm cách
thu t khách hàng nhiều nhất. bằng cách thay đi công nghệ tiên tiến, chất
ợng, giảm giá cưc, thay đổi cách thức phân phối… Thay đổi môi trường hoạt
động đã khuyến khích các doanh nghiệp lựa chọn cấu trúc phù hp nhằm nâng
cao khnăng khám phá những hội mới cho mình. Và Maketing s đóng
góp cho những nổ lực đó.
S cạnh tranh tăng lên không ngừng buộc các nhà khai thác mng phải đưa ra
những chiến lược mới, đúng đắn với thời cuộc đ thu t càng nhiu khách
hàng. Mặc dù, VMS-Mobifone nhà khai thác mng lớn nhất nhì trên th
trừơng Việt Nam. Và hiện nay, Trung tâm thông tin di động khu vưc II là trung
tâm lượng thuê bao tăng trưởng nhanh và mnh nhất của VMS, chiếm s
ợng thuê bao nhiều nht ca tổng công ty, nhưng không vì đó chquan.
Bởi vì s ra đời và tăng trưởng 1 cách mạnh mcủa Viettel trong mấy năm qua,
cùng với s xuất hiện ca các tân binh có công nghệ 3G mới mẽ, tiên tiến. Hơn
nữa nhu cầu thông tin của người dân vẫnng mạnh trong thời gian tới. Chính vì
vậy, để giữ được vị trí nhất nhì và thu hút ngày càng nhiều khách hàng s dụng,
tăng s lượng thuê bao, VMS-Mobifone nói chung đặc biệt trung tâm thông
tin di động II nói riêng cần phải có những chiến lược phát triển đúng đn.
Thêm vào đó, Việt Nam đã hoà nhp WTO điều này đồng nghĩa với việc các
doanh nghiệp ca ta sẽ đối đầu và cạnh tranh cạnh tranh một cách gay gắt với
các tập đoàn nước ngoài.
Căn cvào nh hình thực tế đó, em chọn đ tài “vận dụng Maketing đ nâng
cao hiệu quả kinh doanh dch v của trung tâm thông tin di động VMS-
MobiFone khu vực II.”.
vận dụng Maketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của trung tâm thông tin di động VMSMobiFone khu vực II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vận dụng Maketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của trung tâm thông tin di động VMSMobiFone khu vực II - Người đăng: Đặng Thái Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
vận dụng Maketing để nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của trung tâm thông tin di động VMSMobiFone khu vực II 9 10 809