Ktl-icon-tai-lieu

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 5 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Được đăng lên bởi tranthithuhongdhtn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA SƯ PHẠM

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÊN ĐỀ TÀI:
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC
MÔN LỊCH SỬ LỚP 5 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Lớp: Giáo dục Tiểu học – Jrai K12
Khóa đào tạo: 2012

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA SƯ PHẠM
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TÊN ĐỀ TÀI:
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC
MÔN LỊCH SỬ LỚP 5 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Lớp: Giáo dục Tiểu học – Jrai K12
Khóa đào tạo: 2012
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 5 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN - Người đăng: tranthithuhongdhtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 5 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN 9 10 54