Ktl-icon-tai-lieu

Văn Hóa Ứng Xử Của Sinh Viên

Được đăng lên bởi Phụng Văn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1

VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY
----------------------------------------Mai Văn Phụng1
1. Lý do chọn đề tài

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố phát triển và mặt kinh tế và
có quá trình đô thị hóa nhanh nhất nước ta. Đầu năm 2008, UBND TP ban hành kế
hoạch thực hiện chủ để của năm là “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Một
trong những biểu hiện của một thành phố văn minh đó chính là ở những nét văn hóa
ứng xử của người ở nơi công cộng trong thành phố đó.
Văn hóa được xem là tổng thể các phong tục tập quán, kiến thức và cách xử xự
được lan truyền trong xã hội, vậy văn hóa ứng xữ của người dân thành phố Hồ Chí
Minh ra sao? Thực tế, văn hóa ứng xử nơi công cộng của người dân thành phố Hồ Chí
Minh hiện nay bị các phương tiện, người dân phản ánh, chê trách rất nhiều như việc xả
rác, chen lấn, gây ồn ào, lấn chiếm vỉa hè, vi phạm luật giao thong, học sinh đánh
nhau…….đã trở thành một việc rất phổ biến trong hành vi ứng xử chung ở nơi công
cộng.
Việc tìm hiểu thực trạng văn hóa ứng xử của người dân thành phố Hồ Chí Minh
là vô cùng quan trọng và cần thiết. Trong đề tài này vì thời gian và chi phí có hạn nên
chúng tôi chỉ giới hạn nghiên cứu trong phạm vi nhỏ ở một số địa điểm công cộng ở
thành phố HCM nhằm phát họa được hình ảnh sơ lược về văn hóa ứng xử nơi công
cộng của người dân thành phố HCM. Từ đó phân tích những yếu tố ảnh hưởng văn hóa
ứng xử nơi công cộng của ngưới dân thành phố Hố Chí Minh nhằm phát hiện bản chất,
những quy luật tồn tại trong văn hóa ứng xử chịu tác động bởi các yếu tố khác.
Nay nói về vấn đề này tôi quyết định lựa chọn đề tài “Văn hóa ứng xử của sinh
viên trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện nay” để nghiên cứu và tiềm ra nhiều điểm
mới của đề tài.
2. Tổng quan đề tài.

Xã hội ngày cáng phát triển, kéo theo một chuỗi các biến đổi khác của xã hội cả vể
mặt tổ chức chính trị, kinh tế đến văn hóa xã hội. Và đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu
hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay thì quá trình thay đổi đó càng dễ nhận thấy hơn
và làm thay đổi rõ rệt hơn cả về mặt đời sống vật chất và tinh thần của người dân, trong
đó văn hóa ứng xử của mỗi cá nhân cũng biến đổi theo xu hướng biến đổi của xã hội.
Đây là đề tài được rất nhiều các nhà nghiên cứu quan tâm và đã có nhiều đề tài
nghiên cứu về vấn đề này. Mỗi đề tài tiếp cận và phân tích thực trạng văn hóa ở nước ta
1 Sinh viên chuyên ngành Xã Hội Học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

2

từ các góc độ khác nhau bởi vậy mỗi đề tài cho ta thấy được sâu sắc và rõ hơn các khía...
1
VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY
-----------------------------------------
Mai Văn Phụng
1
1. Lý do chọn đề tài
Thành phố Hồ Chí Minh một trong những thành phố phát triển mặt kinh tế
quá trình đô thị hóa nhanh nhất nước ta. Đầu năm 2008, UBND TP ban hành kế
hoạch thực hiện chủ để của năm “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Một
trong những biểu hiện của một thành phố văn minh đó chính những nét văn hóa
ứng xử của người ở nơi công cộng trong thành phố đó.
Văn hóa được xem tổng thể các phong tục tập quán, kiến thức ch xử xự
được lan truyền trong hội, vậy văn hóa ứng xữ của người dân thành phố Hồ Chí
Minh ra sao? Thực tế, văn hóa ứng xử nơi công cộng của người dân thành phố Hồ Chí
Minh hiện nay bị các phương tiện, người dân phản ánh, chê trách rất nhiều như việc xả
rác, chen lấn, gây ồn ào, lấn chiếm vỉa hè, vi phạm luật giao thong, học sinh đánh
nhau…….đã tr thành một việc rất phổ biến trong hành vi ứng xử chung nơi công
cộng.
Việc tìm hiểu thực trạng văn hóa ứng xử của người dân thành phố Hồ Chí Minh
cùng quan trọng cần thiết. Trong đề tài này thời gian chi phí hạn nên
chúng tôi chỉ giới hạn nghiên cứu trong phạm vi nh một số địa điểm công cộng
thành ph HCM nhằm phát họa được hình ảnh lược về văn hóa ứng xử nơi công
cộng của người dân thành phố HCM. Từ đó phân tích những yếu tố ảnhởng văn hóa
ứng xử nơi công cộng của ngưới dân thành phố Hố Chí Minh nhằm phát hiện bản chất,
những quy luật tồn tại trong văn hóa ứng xử chịu tác động bởi các yếu tố khác.
Nay nói về vấn đề này tôi quyết định lựa chọn đề i “Văn hóa ứng xử của sinh
viên trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện nay” để nghiên cứu tiềm ra nhiều điểm
mới của đề tài.
2. Tổng quan đề tài.
hội ngày cáng phát triển, kéo theo một chuỗi các biến đổi khác của hội cả vể
mặt tổ chức chính trị, kinh tế đến văn hóa xã hội. Và đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu
hóa hội nhập quốc tế như hiện nay thì quá trình thay đổi đó càng dễ nhận thấy hơn
và làm thay đổi rõ rệt hơn cả về mặt đời sống vật chất và tinh thần của người dân, trong
đó văn hóa ứng xử của mỗi cá nhân cũng biến đổi theo xu hướng biến đổi của xã hội.
Đây đề tài được rất nhiều các nhà nghiên cứu quan tâm đã nhiều đề tài
nghiên cứu về vấn đề này. Mỗi đề tài tiếp cận và phân tích thực trạng văn hóa ở nước ta
1 Sinh viên chuyên ngành Xã Hội Học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Văn Hóa Ứng Xử Của Sinh Viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn Hóa Ứng Xử Của Sinh Viên - Người đăng: Phụng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Văn Hóa Ứng Xử Của Sinh Viên 9 10 946