Ktl-icon-tai-lieu

Văn học Nhớ rừng của Thế Lữ

Được đăng lên bởi nguyentuyetnu9a1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích bài thơ 'Nhớ rừng' của Thế Lữ
Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Bài "Nhớ rừng" của Thế Lữ thực chất là một tuyên ngôn của chủ nghĩa lãng mạn,
không chấp nhận cái tầm thường...
Sự đa tầng, đa nghĩa thường làm cho
thơ giàu sức khái quát và cũng là
thuộc tính tất yếu làm cho thơ có thể
thành thi phẩm bất hủ. Sụ lay động và
lấp lánh của thơ thường loé lên, toả
sáng từ nhiều tầng cảm xúc. Phải
chăng chính những cảm xúc hợp lý
vẫn cứ mở rộng thơ ra về kích cỡ để
tạo nên từng nét thơ, hoặc cả dung
mạo một bài thơ bất tử? Đọc "Nhớ
rừng" của Thế Lữ chừng như nhiều
thế hệ đã nhận định như vậy...
Xưa nay, sự bí mật và kỳ vĩ của thơ
ca thường khởi nguyên từ bút pháp
rất dung dị mà đậm chất hàm súc. Chỉ
một "lốt" hổ trong "Nhớ rừng", Thế
lữ cũng đã tạo ra biết bao tầng nghĩa
rất khác nhau, biến con hổ trong thơ
hoá thân thành muôn hình vạn trạng
của muôn điều suy tưởng từ những
"gốc rễ" nhận thức rất riêng của từng
người
đọc.
Với Thơ Mới, Thế Lữ không luận
chiến mà ông ung hoành dùng ngọn bút của chủ nghĩa lãng mạn để lột tả cái khí phách
của
vị
chúa
sơn
lâm
khi
bị
hãm
mình
trong
"cũi
sắt".
Gặm
Ta
Khinh
Giương
Nay
Để

một
nằm
lũ
mắt
sa
làm

khối
dài,
người
bé
cơ,
trò

căm
trông
kia
riễu
bị
lạ

hờn
ngày
ngạo
oai
nhục
mắt,

trong
tháng
mạn,
linh
nhằn
thứ

cũi
dần
ngẩn
rừng
tù
đồ

sắt,
qua.
ngơ,
thẳm
hãm
chơi.

Thơ cũ giam mình trong lốt hổ, nhà thơ tả hổ sa cơ bằng bút pháp và kích cỡ vung ngang,
chém dọc rất tự nhiên, ngẫu hứng, sắc bén bằng tố chất mới lạ của thơ mới?

Nếu trước đó, nhà thơ miền Nam Đông Hồ đã ví thơ cũ như "Chiếc áo năm xưa đã cũ
rồi", cũ về màu sắc đặt định, cũ cả về kích thước của cảm xúc... thì giờ đây Thế Lữ không
muốn chỉ ra hết tất thảy nhược điểm của thơ cũ. Trái lại, chừng như ông nhìn thấy hồn
thơ cũ vẫn còn âm vang trong thơ mới, có điều nó được diễn đạt thoải mái hơn, tự do
hơn. Con hổ bị giam nhưng vẫn cố ánh lên thứ khí phách phi thường bằng đặc chất của
chủ nghĩa lãng mạn qua những ngôn từ cực mạnh của của "gió rừng", của "giọng nguồn
hét núi", của những động từ dữ dội: "thét, dõng dạc, cuộn, quắc...":
Ta
Lượn
Vờn
Trong
Là
Ta
Giữa

bước
tấm
bóng
hang
khiến
biết
chốn

chân
thân
âm
tối,
cho
ta
thảo

lên,
dõng
như
sóng
thầm,
lá
mắt
thần
mọi
vật
chúa
tể
hoa,
không

dạc,
cuộn
gai,
khi
đều
muôn
tên

đường
nhịp
cỏ
đã
im
của
không

hoàng,
nhàng,
sắc.
quắc
hơi.
loài
tuổi.

"Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi" phải chăng là câu thơ làm cho mãnh lực phi
thường của chúa sơn lâm trước muôn loài vụt tan biến... mọi oai ...
Phân tích bài thơ 'Nhớ rừng' của Thế Lữ
Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Bài "Nhớ rừng" của Thế Lữ thực chất là một tuyên ngôn của chủ nghĩa lãng mạn,
không chấp nhận cái tầm thường...
Sự đa tầng, đa nghĩa thường làm cho
thơ giàu sức khái quát và cũng
thuộc tính tất yếu làm cho thơ thể
thành thi phẩm bất hủ. Sụ lay động và
lấp lánh của thơ thường loé lên, toả
sáng từ nhiều tầng cảm xúc. Phải
chăng chính những cm xúc hợp lý
vẫn cứ mở rộng thơ ra về kích cỡ để
tạo nên từng nét thơ, hoặc cả dung
mạo một bài thơ bất tử? Đọc "Nhớ
rừng" của Thế Lữ chừng như nhiều
thế hệ đã nhận định như vậy...
Xưa nay, sự mật kỳ của thơ
ca thường khởi nguyên từ bút pháp
rất dung dị mà đậm chất hàm súc. Chỉ
một "lốt" hổ trong "Nhớ rừng", Thế
lữ cũng đã tạo ra biết bao tầng nghĩa
rất khác nhau, biến con hổ trong thơ
hoá thân thành muôn hình vạn trạng
của muôn điều suy tưởng từ những
"gốc rễ" nhận thức rất riêng của từng
người đọc.
Với Thơ Mới, Thế L không luận
chiến ông ung hoành dùng ngọn bút của chủ nghĩa lãng mạn để lột tả cái khí phách
của vị chúa sơn lâm khi bị m mình trong "cũi sắt".
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Thơ cũ giam mình trong lốt hổ, nhà thơ tả hổ sa cơ bằng bút pháp và kích cỡ vung ngang,
chém dọc rất tự nhiên, ngẫu hứng, sắc bén bằng tố chất mới lạ của thơ mới?
Văn học Nhớ rừng của Thế Lữ - Trang 2
Văn học Nhớ rừng của Thế Lữ - Người đăng: nguyentuyetnu9a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Văn học Nhớ rừng của Thế Lữ 9 10 122