Ktl-icon-tai-lieu

VAT300

Được đăng lên bởi Tịnh Nghi
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 4895 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nghiên cứu biến tần VAT300 điều khiển động cơ

MỤC LỤC

Trang 1

DANH SÁCH CÁC HÌNH TRONG ĐỒ ÁN
Hình 1.1

Cấu tạo của biến tần

Hình 1.2

Nguyên lý hoạt động của biến tần

Hình 2.1

Các loại biến tần họ VAT

Hình 2.2

Các thành phần của biến tần VAT300

Hình 2.3

Nhãn của biến tần VAT300

Hình 2.4

Biến tần VAT300 loại N018K5, H022K0 và các loại nhỏ hơn

Hình 2.5

Biến tần VAT 300 loại N022K0, X045K0, X30K0 đến X55K0 và lớn hơn

Hình 2.6

Biến tần VAT 300 loại X075K0 đến X475K0

Hình 2.7

Các chân tín hiệu điều khiển của biến tần VAT300

Hình 2.8

Mối quan hệ giữa giá trị thiết lập tốc độ và các ngõ vào liên tục

Hình 2.9

Mối quan hệ giữa giá trị thiết lập moment và các ngõ vào liên tục

Hình 2.10

Mối quan hệ giữa giá trị độ lệch moment và các ngõ vào liên tục

Hình 3.1

Kết nối một máy chủ với một biến tần

Hình 3.2

Kết nối một máy chủ với nhiều biến tần

Hình 3.3

Kết nối các chân ở khối TB3 (Terminal Board)

Hình 3.4

Phương thức truyền nhận dữ liệu giữa máy tính và biến tần

Hình 3.5

Khung truyền nhận dữ liệu của biến tần

Hình 3.6

Giao diện giao tiếp bằng phần mềm

Nghiên cứu biến tần VAT300 điều khiển động cơ

DANH SÁCH CÁC BẢNG TRONG ĐỒ ÁN
Bảng 2.1 Bảng lựa chọn các thiết bị đóng cắt bảo vệ cho biến tần VAT300
Bảng 2.2 Bảng lựa chọn dây dẫn cho biến tần VAT300
Bảng 2.3 Bảng lựa chọn nguồn cấp cho biến tần
Bảng 2.4 Bảng lựa chọn các chế độ điều khiển động cơ
Bảng 2.5 Bảng lựa chọn chế độ quá tải cho động cơ
Bảng 2.6 Bảng chức năng các chân ngõ vào và ngõ ra
Bảng 2.7 Bảng mạch điều khiển ngõ vào
Bảng 2.8 Bảng mạch điều khiển ngõ ra
Bảng 2.9 Bảng chức năng mặc định các chân nhõ vào liên tục PSI
Bảng 2.10 Bảng các chức năng thường dùng ngõ vào liên tục PSI
Bảng 2.11 Bảng các chức năng ngõ ra liên tục PSO
Bảng 2.12 Bảng các chức năng ngõ ra liên tục PSO
Bảng 2.13 Bảng các chức năng các chân ngõ vào lập trình được PI (ngõ vào analog)
Bảng 2.14 Bảng các chức năng các chân ngõ vào lập trình được PI (ngõ vào chuỗi xung)
Bảng 2.15 Bảng cài đặt mặc định các chức năng ngõ vào analog
Bảng 2.16 Bảng cài đặt sử dụng ngõ ra chuỗi xung
Bảng 2.17 Bảng lựa chọn cài đặt tốc độ
Bảng 2.18 Bảng lựa chọn cài đặt momen
Bảng 2.19 Bảng lựa chọn cài đặt độ lệch momen
Bảng 2.20 Bảng các thông số khối D
Bảng 2.21 Bảng các thông số khối A
Bảng 2.22 Bảng các thông số khối B
Bảng 2.23 Bảng các thông số khối C
Bảng 2.24 Bảng các thông số khối U
Bảng 3.1 Bảng đặc tính truyền thông
Bảng 3.2 Bảng cài đặt thông số C26
Bảng 3.3 Bảng danh sách các lệnh truyền nhận
Bảng 3.4 Bảng cài...
Nghiên cứu biến tần VAT300 điều khiển động cơ
MỤC LỤC
Trang 1
VAT300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VAT300 - Người đăng: Tịnh Nghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
VAT300 9 10 747