Ktl-icon-tai-lieu

vi khuẩn lactic

Được đăng lên bởi tran-huyen1
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 8063 lần   |   Lượt tải: 18 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
--------------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG SỮA CHUA
BẰNG PHƢƠNG PHÁP VI GÓI
VI KHUẨN LACTIC

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Mã số ngành: 111

GVHD: TS. Nguyễn Thúy Hƣơng
SVTH: Đỗ Quốc Cƣờng

TP. Hồ Chí Minh, 7 / 2009

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thúy Hương đã tận tình giúp đỡ, hướng
dẫn và truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu trong suốt quá trình làm Đồ án tốt
nghiệp.
Em xin cảm ơn các thầy, cô phụ trách Phòng Thí nghiệm Công nghệ sinh học,
Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Bách khoa
Tp. HCM đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất về phương tiện để em hoàn thành
Đồ án này.
Em xin cảm ơn các thầy, cô thuộc Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học,
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM đã tận tình chỉ dạy và truyền đạt kiến
thức cho em trong suốt thời gian em học tập tại trường.
Em xin cảm ơn các anh, chị lớp Cao học Công nghệ sinh học niên khóa 2006
và 2007, Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM đã giúp đỡ em trong suốt thời gian
làm Đồ án tốt nghiệp.
Tôi xin cảm ơn các bạn Nguyễn Mạnh Tùng, Trần Thu Trang, Nguyễn Thị Bé,
Nguyễn Thị Quỳnh Ly và tất cả các bạn thuộc lớp Công nghệ sinh học niên khóa
2005, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM đã giúp đỡ tôi trong suốt thời
gian học tập tại trường và thời gian làm Đồ án tốt nghiệp.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn bố mẹ tôi và toàn thể đại gia đình của tôi đã động
viên và giúp đỡ tôi trong những giai đoạn khó khăn nhất.
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6/2009
Đỗ Quốc Cường

i

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………..1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………... 2
1.1 Tổng quan về vi khuẩn lactic……………………………………………………..3
1.1.1 Đặc điểm chung của vi khuẩn lactic…………………………………………. 3
1.1.2 Hoạt động sinh hóa, trao đổi chất của vi khuẩn lactic và một số chủng
vi khuẩn lactic điển hình……………………………………………………...4
1.1.3 Vi khuẩn Lactobacillus acidophilus………………………………………..... 7
1.2 Tổng quan về sữa và sữa chua…………………………………………………… 9
1.2.1 Thành phần dinh dưỡng, đặc điểm của sữa và sữa chua…………………….. 9
1.2.2 Hệ vi sinh vật tồn tại trong sữa và sữa chua………………………………... 17
1.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất sữa chua…………………………………….. 18
1.3 Tổng quan về vi gói…………………………………………………………….. 21
1.3.1 Khái niệm, đặc điểm, ưu và nhược điểm của vi gói………………………... 21
1.3.2 Các phương pháp vi gói hiện nay…………………………………………... 24
1.3.2.1 Phươn...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
--------------------
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG SỮA CHUA
BẰNG PHƢƠNG PHÁP VI GÓI
VI KHUẨN LACTIC
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Mã số ngành: 111
GVHD: TS. Nguyễn Thúy Hƣơng
SVTH: Đỗ Quốc Cƣờng
TP. Hồ Chí Minh, 7 / 2009
vi khuẩn lactic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi khuẩn lactic - Người đăng: tran-huyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
vi khuẩn lactic 9 10 712