Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh vật trong xử lý nước thải chế biến thủy hải sản.

Được đăng lên bởi trieuquocthangdng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1865 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA: HOÁ
*********

BÀI TIỂU LUẬN VI SINH 1
ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN

GVHD : TS. LÊ LÝ THÙY TRÂM
SVTH : TRIỆU QUỐC THẮNG
MAI TRỌNG NGHĨA
BÙI THỊ ÁNH TUYẾT
TRẦN XUÂN HÙNG
NGUYỄN THANH MINH

ĐÀ NẴNG 2014

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CBTHS
GVHD: TS. Lê Lý Thùy Trâm

MỤC LỤC
PHẦN 1: TỔNG QUAN ................................................................................................................................... 1
1.1. Tình hình chung .................................................................................................................................. 2
1.2. Đặc tính nước thải của nhà máy chế biến thủy hải sản ..................................................................... 2
PHẦN 2: LỰA CHỌN QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN BẰNG PHƯƠNG
PHÁP SINH HỌC (BÙN HOẠT TÍNH).............................................................................................................. 3
2.1 Một số khái niệm thường dùng trong quy trình xử lý sinh học .......................................................... 3
2.1.1. Bùn hoạt tính ......................................................................................................................... 3
2.1.2. BOD và COD ........................................................................................................................... 3
2.2. Lựa chọn quy trình xử lý nước thải tại nhà máy chế biến thủy hải sản ............................................. 4
2.2.1. Quy trình ................................................................................................................................ 4
2.2.2. Thuyết minh quy trình ........................................................................................................... 5
PHẦN 3: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN BẰNG
PHƯƠNG PHÁP BÙN HOẠT TÍNH................................................................................................................. 6
3.1. Quá trình xử lý kỵ khí tại bể UASB và vi sinh vật tham gia vào quá trình .......................................... 6
3.1.1. Bacillus Putrificum.................................................................................................................. 9
3.1.2. Flavobacterium ............................................................................................................
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA: HOÁ
*********
BÀI TIỂU LUẬN VI SINH 1
ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN
GVHD : TS. LÊ LÝ THÙY TRÂM
SVTH : TRIỆU QUỐC THẮNG
MAI TRỌNG NGHĨA
BÙI THỊ ÁNH TUYẾT
TRẦN XUÂN HÙNG
NGUYỄN THANH MINH
ĐÀ NẴNG 2014
Vi sinh vật trong xử lý nước thải chế biến thủy hải sản. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh vật trong xử lý nước thải chế biến thủy hải sản. - Người đăng: trieuquocthangdng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Vi sinh vật trong xử lý nước thải chế biến thủy hải sản. 9 10 754