Ktl-icon-tai-lieu

Viettel sang lào

Được đăng lên bởi nguyenthanhtuanvietinbank
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1507 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Môn: Quản trị Marketing Toàn cầu

GVHD: TS. Nguyễn Xuân Trường

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA SAU ĐẠI HỌC
---------------------------------------

TIỂU LUẬN MÔN:
QUẢN TRỊ MARKETING TOÀN CẦU

ĐỀ TÀI:

CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

GVHD: TS.NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
SVTH : PHẠM DUY LONG
LỚP : CAO HỌC QTKD – KHÓA 4

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2014

Lớp Cao học QTKD 2 – K4

SVTH: Phạm Duy Long – Số 20

Trang 1

Môn: Quản trị Marketing Toàn cầu

GVHD: TS. Nguyễn Xuân Trường

MỤC LỤC
TÓM TẮT .................................................................................................................................................. 4
1.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG ................................................................................................................ 5
1.1. Tổng quan thị trường toàn cầu ................................................................................................. 5
1.2. Tổng quan về thị trường ở Việt Nam ....................................................................................... 5
1.3. Giới thiệu về Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel ....................................................... 7
1.3.1. Hoạt động kinh doanh: ......................................................................................................... 8
1.3.2. Chặng đường phát triển ........................................................................................................ 8
1.3.3. Triết lý kinh doanh ............................................................................................................... 9
1.3.4. Tình hình kinh doanh ........................................................................................................... 9
1.3.5. Mục tiêu của tập đoàn Viettel ............................................................................................ 11

2.

LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA VIỆTTEL.................................................................... 11
2.1. Đầu tư tại Lào ....................................................................................................................... 12
2.2. Đầu tư tại Peru ...................................................................................................................... 12
2.3. Đầu tư tại Mozambique ......................................................................................................... 13
2.4. Đầu tư tại Haiti .............
Môn: Qun trị Marketing Toàn cầu GVHD: TS. Nguyễn Xuân Trường
Lớp Cao học QTKD 2 – K4 SVTH: Phạm Duy Long – Số 20 Trang 1
BỘ
TÀI
CHÍNH
TRƯNG
ĐẠI
HỌC
TÀI
CHÍNH
MARKETING
KHOA SAU ĐẠI HỌC
---------------------------------------
TIỂU
LUN
N:
QUẢN
TRỊ
MARKETING
TOÀN
CẦU
ĐỀ
TÀI:
CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL
GVHD
:
TS.NGUYỄN
XUÂN
TRƯỜNG
SVTH :
PHẠM DUY LONG
LỚP :
CAO
HC
QTKD
KHÓA
4
Thành
phố
Hồ
Chí
Minh,
tháng
3
m
2014
Viettel sang lào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Viettel sang lào - Người đăng: nguyenthanhtuanvietinbank
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Viettel sang lào 9 10 837