Ktl-icon-tai-lieu

xác định kết quả kinh doanh cua cty thương mại

Được đăng lên bởi Rain Phượng
Số trang: 235 trang   |   Lượt xem: 3245 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Minh Trang

MỞ ĐẦU
Đất nước đang trên đà phát triển mạnh theo đường lối công nghiệp hóa, hiện đại
hóa. Mỗi ngành nghề đều có một cơ hội mới nhưng cũng đứng trước những áp lực
cạnh tranh lớn hơn.
Cơ chế thị trường một mặt tạo ra thời cơ hấp dẫn nhưng cũng đồng thời làm cạnh
tranh trở lên gay gắt hơn.Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển vững mạnh đều
cần phải có những chính sách bán hàng hiệu quả và liên tục đổi mới đáp ứng yêu cầu
của khách hàng. Để biết được hiệu quả kinh doanh của mình đòi hỏi doanh nghiệp
phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán, có như vậy mới phản ánh đúng đắn nhất,
chính xác nhất những thành quả mà doanh nghiệp gặt hái được qua các giai đoạn phát
triển với những chính sách bán hàng tương ứng, từ đó củng cố những điểm mạnh, khắc
phục những yếu điểm giúp doanh nghiệp tồn tại và ngày càng phồn thịnh.
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm là yếu tố
quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sản phẩm, hàng hoá của công ty
có được thị trường chấp nhận hay không điều này được thể hiện qua công tác tiêu thụ.
Quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá có vai trò hết sức quan trọng. Để có được kết
quả tốt trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá các doanh nghiệp phải có những biện pháp
về tổ chức quản lý. Trong đó thực hiện tốt công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết
quả kinh doanh sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà quản lý trong việc đưa ra phương
hướng kinh doanh, có những định hướng đúng đắn cho công tác tiêu thụ sản phẩm,
hàng hoá. Đó cũng là cơ sở để phân tích hiệu quả mang lại, nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả
kinh doanh, qua tìm hiểu thực tế và được sự hướng dẫn nhiệt tình của ThS.Nguyễn Thị
Minh Trang - Giảng viên trường Đại học Đông Á, nhóm em đã chọn đề tài: “ Kế toán
hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh”.
Nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: Thực trạng kế toán hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại
công ty.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán hàng hóa, tiêu thụ.

Lớp 10CDKT1A

Trang 1

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Minh Trang

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
1.1.1. Hàng hóa

Hàng hóa: Là các vật phẩm doanh nghiệp mua về để bán phục vụ cho nhu cầu sản
xuất và tiêu dùng của xã hội.
Hàng hoá có h...
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Minh Trang
MỞ ĐẦU
Đất nước đang trên đà phát triển mạnh theo đưng lối công nghiệp hóa, hiện đại
hóa. Mỗi ngành nghề đều một hội mới nhưng cũng đứng trưc những áp lực
cạnh tranh lớn hơn.
chế thị trưng một mặt tạo ra thời hấp dẫn nhưng cũng đồng thi làm cạnh
tranh trlên gay gắt hơn.Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển vững mạnh đều
cần phải có những chính sách bán hàng hiệu quảliên tục đổi mới đáp ứng yêu cầu
của khách hàng. Để biết được hiệu quả kinh doanh ca nh đòi hỏi doanh nghiệp
phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán, như vậy mới phản ánh đúng đn nhất,
chính xác nhất những thành quả mà doanh nghiệp gặt hái được qua các giai đoạn phát
triển với những chính sách bán hàng tương ứng, từ đó củng cố những điểm mạnh, khắc
phục những yếu điểm giúp doanh nghiệp tồn tại và ngày càng phồn thịnh.
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm là yếu tố
quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sản phẩm, ng hoá của công ty
được thị trường chấp nhận hay không điều này được thể hiện quang tác tiêu thụ.
Quá trình tiêu thụ sản phẩm, ng hoá có vai trò hết sức quan trọng. Để có đưc kết
quả tốt trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá các doanh nghiệp phải những biện pháp
về tổ chức quản . Trong đó thực hiện tốt công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết
quả kinh doanh sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà quản trong việc đưa ra phương
hướng kinh doanh, những định hướng đúng đắn cho công tác tiêu thụ sản phẩm,
hàng hoá. Đó cũng cơ sở để phân tích hiệu quả mang lại, nhằm ng cao hiệu quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được vai trò tầm quan trọng của kế toán bán hàng xác định kết quả
kinh doanh, qua m hiểu thực tế được sự hướng dẫn nhiệt tình của ThS.Nguyễn Thị
Minh Trang - Giảng viên trường Đại học Đông Á, nhóm em đã chọn đề tài: “ Kế toán
hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh”.
Nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: Thực trạng kế toán hàng hóa, tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại
công ty.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán hàng hóa, tiêu thụ.
Lớp 10CDKT1A Trang 1
xác định kết quả kinh doanh cua cty thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác định kết quả kinh doanh cua cty thương mại - Người đăng: Rain Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
235 Vietnamese
xác định kết quả kinh doanh cua cty thương mại 9 10 726