Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống bài tập mới theo hướng phát triển một số dạng bài tập hoá học hữu cơ về dẫn xuất chứa oxi ở trường THPT

Được đăng lên bởi lehuyentrang0803
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1712 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa luận tốt nghiệp

Khoa: Nông Lâm

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản khóa luận tốt nghiệp đại học này là kết quả nghiên
cứu thực sự của cá nhân, dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc sĩ Hà Thị
Hương.

Ninh Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2012
Sinh viên

Phạm Thị Thu Hiền

Sinh viên: Phạm Thị Thu Hiền

1

Lớp: D1HSA

Khóa luận tốt nghiệp

Khoa: Nông Lâm

BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG KHÓA LUẬN
BTHH: bài tập hóa học
CTPT: công thức phân tử
CTCT: công thức cấu tạo.
CTĐGN: công thức đơn giản nhất
CTTQ: công thức tổng quát
dd: dung dịch
H2SO4 đ: H2SO4 đặc.
đktc : điều kiện tiêu chuẩn
g: gam
GD & ĐT: giáo dục và đào tạo
GV: giáo viên
hh: hỗn hợp
HS: học sinh
l: lít
m: khối lượng
M: Khối lượng phân tử, khối lượng nguyên tử
ml: mililit
n: số mol
NXB: nhà xuất bản
P: Áp suất
PTPƯ: phương trình phản ứng
t0: nhiệt độ
THPT: trung học phổ thông
R: hằng số khí
V: thể tích
xt: xúc tác
Sinh viên: Phạm Thị Thu Hiền

2

Lớp: D1HSA

Khóa luận tốt nghiệp

Khoa: Nông Lâm

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỞ ĐẦU...........................................................................................................1
NỘI DUNG.......................................................................................................5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI...............................................5
1.1.Tổng quan về bài tập hoá học..................................................................5
1.1.1. Khái niệm về bài tập hoá học...........................................................5
1.1.2. Tác dụng của bài tập hoá học..........................................................5
1.1.3. Phân loại bài tập hoá học................................................................6
1.1.4. Vị trí của bài tập hoá học trong dạy học hoá học............................7
1.1.5. Xu hướng phát triển bài tập hoá học................................................8
1.2. Cơ sở xây dựng bài tập mới..................................................................10
1.2.1. Xây dựng theo hướng phát triển từ bài tập có sẵn.........................10
1.2.2. Xây dựng các bài tập mới tương tự................................................10
Tiểu kết chương 1............................................................................................11
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP MỚI THEO HƯỚNG
PHÁT TRIỂN MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ VỀ DẪN
XUẤT CHỨA OXI Ở TRƯỜNG THPT........................................................12
2.1. Sơ lược về các dẫn xuất chứa oxi tron...
Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Nông Lâm
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản khóa luận tốt nghiệp đại học y là kết quả nghiên
cứu thực sự của nhân, dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc Thị
Hương.
Ninh Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2012
Sinh viên
Phạm Thị Thu Hiền
Sinh viên: Phạm Thị Thu Hiền Lớp: D1HSA
1
Xây dựng hệ thống bài tập mới theo hướng phát triển một số dạng bài tập hoá học hữu cơ về dẫn xuất chứa oxi ở trường THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống bài tập mới theo hướng phát triển một số dạng bài tập hoá học hữu cơ về dẫn xuất chứa oxi ở trường THPT - Người đăng: lehuyentrang0803
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Xây dựng hệ thống bài tập mới theo hướng phát triển một số dạng bài tập hoá học hữu cơ về dẫn xuất chứa oxi ở trường THPT 9 10 617