Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng mối quan hệ của trường phổ thông

Được đăng lên bởi Sơn Trân
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiệu trưởng phối hợp với gia đình và Ban đại diện cha mẹ học sinh
Người thực hiện Nguyễn Thị Lợi
Hiệu trưởng trường TH Huỳnh Minh Thạnh -XM
Bài viết đạt giải A cấp huyện năm học 2009-2010

A/ PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chon đề tài:
Hiện nay, công tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em, học sinh, sinh viên đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy được sức mạnh
tổng hợp và huy động được các nguồn lực trong xã hội tham gia ngày càng tích cực vào sự nghiệp
giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, công tác phối hợp
còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn
đến hiện tượng một số trẻ em chưa được hưởng điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt
nhất; vẫn tồn tại một bộ phận học sinh, sinh viên có biểu hiện vi phạm về đạo đức, có lối sống
hưởng thụ, vướng vào các tệ nạn xã hội và vi phạm Pháp luật.
Về công tác tại trường TH Huỳnh Minh Thạnh đến nay đã 2 năm học, tôi nhận thấy việc quan
tâm đến con em cả về nuôi dưỡng, chăm sóc và theo dõi việc học tập, rèn luyện nhiều bậc cha mẹ
học sinh còn lơ là và khoán trắng cho nhà trường, cho giáo viên nhất là việc học tập. Đây là một
khó khăn không nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường; mặt khác do ảnh hưởng
của căn bệnh thành tích đã tồn tại nhiều năm liền nên việc đánh giá học sinh vẫn còn chưa thực
chất vì thế đã gây sự chủ quan cho cả phụ huynh lẫn giáo viên. Sau khi ổn định công tác tổ chức
nhà trường, tôi chủ động đi sâu vào chất lượng và năng lực học tập của học sinh , qua kết quả
kiểm tra giữa học kỳ I của năm học 2008-2009 với cách thức kiểm tra chặt chẽ và nghiêm túc thì
chất lượng học sinh rất đáng lo ngại. Đồng thời với nề nếp sinh hoạt của học sinh trong ăn mặc,
lời nói, giờ giấc, thói quen trong học tập đã thể hiện sự thiếu quan tâm của gia đình. Đây chính là

sự phối hợp chưa đồng bộ và chặt chẽ giữa nhà trường- gia đình và xã hội . Đến nay, nề nếp học
sinh đã đi vào ổn định, chất lượng học tập và rèn luyện đã từng bước phản ánh thực chất năng lực
của các em ; mối quan hệ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực
.Song vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm , do vậy tôi lựa chọn đề tài “ Hiệu trưởng phối hợp với
gia đình và ban đại diện cha mẹ học sinh” để nghiên cứu., đánh giá, rút kinh nghiệm cho bản
thân trong công tác quản lý điều hành...
Hiệu trưởng phối hợp với gia đình và Ban đại diện cha mẹ học sinh
Người thực hiện Nguyễn Thị Lợi
Hiệu trưởng trường TH Huỳnh Minh Thạnh -XM
Bài viết đạt giải A cấp huyện năm học 2009-2010
A/ PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chon đề tài:
Hiện nay, công tác phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em, học sinh, sinh viên đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy được sức mạnh
tổng hợp và huy động được các nguồn lực trong xã hội tham gia ngày càng tích cực vào sự nghiệp
giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, công tác phối hợp
còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn
đến hiện tượng một số trẻ em chưa được hưởng điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt
nhất; vẫn tồn tại một bộ phận học sinh, sinh viên có biểu hiện vi phạm về đạo đức, có lối sống
hưởng thụ, vướng vào các tệ nạn xã hội và vi phạm Pháp luật.
Về công tác tại trường TH Huỳnh Minh Thạnh đến nay đã 2 năm học, tôi nhận thấy việc quan
tâm đến con em cả về nuôi dưỡng, chăm sóc và theo dõi việc học tập, rèn luyện nhiều bậc cha mẹ
học sinh còn lơ là và khoán trắng cho nhà trường, cho giáo viên nhất là việc học tập. Đây là một
khó khăn không nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường; mặt khác do ảnh hưởng
của căn bệnh thành tích đã tồn tại nhiều năm liền nên việc đánh giá học sinh vẫn còn chưa thực
chất vì thế đã gây sự chủ quan cho cả phụ huynh lẫn giáo viên. Sau khi ổn định công tác tổ chức
nhà trường, tôi chủ động đi sâu vào chất lượng và năng lực học tập của học sinh , qua kết quả
kiểm tra giữa học kỳ I của năm học 2008-2009 với cách thức kiểm tra chặt chẽ và nghiêm túc thì
chất lượng học sinh rất đáng lo ngại. Đồng thời với nề nếp sinh hoạt của học sinh trong ăn mặc,
lời nói, giờ giấc, thói quen trong học tập đã thể hiện sự thiếu quan tâm của gia đình. Đây chính là
Xây dựng mối quan hệ của trường phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng mối quan hệ của trường phổ thông - Người đăng: Sơn Trân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Xây dựng mối quan hệ của trường phổ thông 9 10 317