Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng tiến trình quản trị marketing cho Minions House – Nhà kho ký gửi

Được đăng lên bởi ngafly-gmail-com
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

ĐỀ TÀI:
Xây dựng tiến trình quản
trị marketing cho Minions
House – Nhà kho ký gửi
Giảng viên hướng dẫn: Đào Thị Lan Hương

Hà Nội, 2014

Nhóm:

Minions

Lớp :

Quản trị Marketing.3

NHÓM MINIONS
Mã sinh viên

Họ và tên

Đóng góp
cho bài luận

A17831

Nguyễn Thị Diệu Linh

100%

A17925

Nguyễn Hương Lan

100%

A19692

Bùi Thị Quỳnh Nga (Nhóm trưởng)

100%

A20009

Nguyễn Hà Minh

100%

Ý KIẾN GIẢNG VIÊN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
ĐỀ TÀI:
y dựng tiến trình quản
trị marketing cho Minions
House – Nhà kho ký gửi
Giảng viên hướng dẫn: Đào Thị Lan Hương
Nhóm: Minions
Lớp : Quản trị Marketing.3
Hà Nội, 2014
Xây dựng tiến trình quản trị marketing cho Minions House – Nhà kho ký gửi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng tiến trình quản trị marketing cho Minions House – Nhà kho ký gửi - Người đăng: ngafly-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Xây dựng tiến trình quản trị marketing cho Minions House – Nhà kho ký gửi 9 10 221