Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng website bán hàng

Được đăng lên bởi Thoàn Trần
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3029 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà

PHẦN I: MỞ ĐẦU
I.

Giới thiệu sơ lược về đề tài:
Trong thời đại ngày nay, đất nước ta đang hội nhập vào WTO cùng với sự phát

triển nhanh chóng của công nghệ thông tin được áp dụng trên mọi lĩnh vực của cuộc
sống như kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội,… tất cả đều cần có công nghệ thông tin.
Như hiện nay chúng ta đã biết lập trình và thiết kế Website có thể được coi là ngành
“hot” mà hiện nay chúng ta đang rất quan tâm. Sau khi nghiên cứu tình hình của
công ty em đã đưa ra quyết định XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN
LAPTOP TRỰC TUYẾN QUA MẠNG nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay nhu cầu sử dụng Internet ngày càng nhiều và các hình thức kinh doanh
trên mạng ngày càng đa dạng và phong phú rất được nhiều người sử dụng và ưa
chuộng. Cho nên khi xây dựng trang web này trên hệ thống trực tuyến sẽ giúp cho
khách hàng thuận lợi trong việc mua các sản phẩm của công ty mà không cần phải
vất vả đến tận nơi công ty mua hàng như lúc trước.
II.

Mục đích và ý nghĩa:
1. Mục đích: XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN LAPTOP

TRỰC TUYẾN QUA MẠNG
Là xây dựng phần mềm ứng dụng được kết nối trên đường dây internet phục
vụ nhu cầu mua bán hàng hóa trực tuyến. Người mua hàng chỉ cần tốn một ít thời
gian để đăng kí trực tuyến các thông tin của mình sau khi đã tìm hiểu đẩy đủ các
thông tin cần thiết khi đặt hàng. Khách hàng chấp nhận mua hàng, hệ thống sẽ thống
báo cho khách hàng biết đã mua thành công.Và công ty sẽ giao hàng đến địa chỉ mà
khách hàng đã cung cấp.
2. Ý nghĩa:

SVTH: Nguyễn Văn Toàn Lớp: CĐ Tin 31B

Trang 1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà

Giúp cho người có nhu cầu mua hàng của công ty một cách nhanh chóng.Tiết
kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc cho người có nhu cầu mua hàng. Đồng thời
giúp cho công ty đạt kết quả tốt trong kinh doanh.
III. Nội dung thực tập:
1. Nội dung thực tập:
- Tìm hiểu cách quản lý và quy trình làm việc của công ty.
- Tiếp cận thực tế và học hỏi cách làm việc của công ty.
- Thực hiện những công việc mà công ty giao cho.
- Thu thập tài liệu để viết bài cáo thực tập.
- Xây dựng trang web bán hàng trực tuyến qua mạng cho công ty trách nhiệm hữu

hạn TIT bằng ngôn ngữ lập trình PHP và MySQL.
2. Địa điểm thực tập:
CÔNG TY TNHH TIN HỌC – ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG GIGACOM là công
ty chuyên mua bán các thiết bị máy vi tính, laptop, usb và các linh kiện phụ của máy
tính. Ngoài ra, Công ty còn nhận lắp đặt, sửa chữa và bảo hành hệ thống mạng, hệ
thống PC gia đình và cá...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu sơ lược về đề tài:
Trong thời đại ngày nay, đất nước ta đang hội nhập vào WTO cùng với sự phát
triển nhanh chóng của công nghệ thông tin được áp dụng trên mọi lĩnh vực của cuộc
sống như kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội,… tất cả đều cần có công nghệ thông tin.
Như hiện nay chúng ta đã biết lập trình và thiết kế Website có thể được coi là ngành
“hot” hiện nay chúng ta đang rất quan tâm. Sau khi nghiên cứu tình hình của
công ty em đã đưa ra quyết định XÂY DỰNG THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN
LAPTOP TRỰC TUYẾN QUA MẠNG nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay nhu cầu sử dụng Internet ngày càng nhiều các hình thức kinh doanh
trên mạng ngày càng đa dạng phong phú rất được nhiều người sử dụng ưa
chuộng. Cho nên khi xây dựng trang web này trên hệ thống trực tuyến sẽ giúp cho
khách hàng thuận lợi trong việc mua các sản phẩm của công ty không cần phải
vất vả đến tận nơi công ty mua hàng như lúc trước.
II. Mục đích và ý nghĩa:
1. Mục đích: XÂY DỰNG THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN LAPTOP
TRỰC TUYẾN QUA MẠNG
xây dựng phần mềm ứng dụng được kết nối trên đường dây internet phục
vụ nhu cầu mua bán hàng hóa trực tuyến. Người mua hàng chỉ cần tốn một ít thời
gian để đăng trực tuyến c thông tin của mình sau khi đã tìm hiểu đẩy đủ c
thông tin cần thiết khi đặt hàng. Khách hàng chấp nhận mua hàng, hệ thống sẽ thống
báo cho khách hàng biết đã mua thành công.Và công ty sẽ giao hàng đến địa chỉ
khách hàng đã cung cấp.
2. Ý nghĩa:
SVTH: Nguyễn Văn Toàn Lớp: CĐ Tin 31B Trang 1
xây dựng website bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng website bán hàng - Người đăng: Thoàn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
xây dựng website bán hàng 9 10 763