Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng website bán quần áo

Được đăng lên bởi htnam1992
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 3070 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Xây dựng website bán quần áo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH TẾ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO
……
Chuyên ngành

:

Công nghệ thông tin

Hệ

:

Chính quy

Lớp

:

CNTT 49A

Mã sinh viên

:

CQ494231

Sinh viên thực hiện

:

Đoàn Hồng Minh

Giảng viên hướng dẫn

:

Th.s Nguyễn Quỳnh Mai

Hà nội – 2012
GVHD: Th.s Nguyễn Quỳnh Mai

SVTH: Đoàn Hồng Minh

Xây dựng website bán quần áo

Mục Lục
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6
1.1. Giới thiệu về đề tài......................................................................................6
1.2. Mục đích đề tài............................................................................................6
1.3. Đối tượng nghiên cứu.................................................................................7
1.4. Ý nghĩa thực tiễn.........................................................................................7
1.5. Giới thiệu về thương mại điện tử................................................................7
1.6. Giới thiệu về cơ sở thực tập........................................................................9
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ THỰC HIỆN 11
2.1. PHP...........................................................................................................11
2.1.1. Giới thiệu PHP...................................................................................11
2.1.2. Lịch sử ra đời của PHP......................................................................12
2.1.3. Tại sao nên dùng PHP ?.....................................................................13
2.2. Mysql........................................................................................................14
2.2.1. Mysql là gì ?.......................................................................................14
2.2.2Các điểm mạnh của Mysql:..................................................................15
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 19
3.1. MÔ TẢ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ.........................................................19
3.1.1 Khách hàng:........................................................................................19
3.1.2 Người quản trị:....................................................................................19
3.2. Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng.....................................................20
3.2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng toàn hệ thống........................................20
3.2.2. B...
Xây dựng website bán quần áo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH TẾ
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO
……
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
Hệ : Chính quy
Lớp : CNTT 49A
Mã sinh viên : CQ494231
Sinh viên thực hiện : Đoàn Hồng Minh
Giảng viên hướng dẫn : Th.s Nguyễn Quỳnh Mai
Hà nội – 2012
GVHD: Th.s Nguyễn Quỳnh Mai SVTH: Đoàn Hồng Minh
Xây dựng website bán quần áo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng website bán quần áo - Người đăng: htnam1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Xây dựng website bán quần áo 9 10 557