Ktl-icon-tai-lieu

Xử Lý Ảnh

Được đăng lên bởi phungnguyen894-gmail-com
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1950 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MATLAB XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG TRÊN Ô TÔ

PHẦN A
MỞ ĐẦU

GVHD : TS. LÊ THANH PHÚC

Trang 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MATLAB XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG TRÊN Ô TÔ

1. ĐẶT VẤ ĐỀ
Với xu hướng phát triển của cơ sở hạ tầng và giao thông, mật độ giao thông
ngày càng cao. Tính an toàn trên ô tô ngày càng được chú trọng hơn.
Kéo theo đó nhiều hệ thống an toàn trên xe ra đời và phát triển giúp giảm
thiểu xảy ra tai nạn.
Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “MATLAB XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG
TRÊ

Ô TÔ” được nghiên cứu nhằm hỗ trợ cảnh báo cho người lái xe nhận

biết được nguy hiểm sắp xảy ra .
2. MỤC TIÊU_NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Mục đích của nhóm thực hiện là tìm hiểu chương trình ứng dụng phần mềm
MATLAB để giao tiếp giữa máy tính và camera nhằm thu nhận hình ảnh và lấy
thông tin về đối tượng quan tâm trong hình ảnh để xử lý.
Mục đích của đề tài này là sử dụng thuật toán MATLAB để xây dựng một hệ
thống an toàn trên xe ô tô nhằm giúp người lái xe có thể tránh được những vụ tai
nạn có thể sắp xảy ra. Giúp nâng cao tính an toàn khi tham gia giao thông.
3. ĐỐI TUỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tuợng nghiên cứu bao gồm phần mềm lập trình MATLAB và hình ảnh
thu nhận được từ các thiết bị thu hình. Trên cơ sở đó để lập trình và mô phỏng
bằng thực nghiệm .
4.

ƯƠ G

Á

G IÊ CỨU

Để đề tài được hoàn thành nhóm đã kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu,
đặc biệt là phương pháp tham khảo tài liệu sách và tìm hiểu trên internet, từ đó có
cơ sở và tìm ra những ý tưởng mới để hình thành đề cương cho đề tài. Trong quá
GVHD : TS. LÊ THANH PHÚC

Trang 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MATLAB XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG TRÊN Ô TÔ

trình thực hiện chuơng trình, chúng tôi còn kết hợp cả phương pháp quan sát ,
thực nghiệm và tham khảo ý kiến của các thầy và bạn bè để hoàn thành tốt đề tài
này.

GVHD : TS. LÊ THANH PHÚC

Trang 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MATLAB XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG TRÊN Ô TÔ

PHẦN B
CƠ SỞ LÝ THUYẾT

GVHD : TS. LÊ THANH PHÚC

Trang 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MATLAB XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG TRÊN Ô TÔ

C ƯƠ G 1
TỒNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ CÁC KHÁI NIỆM CỦA ẢNH
TRONG MATLAB
I . Tồng quan về xử lý ảnh
Xử lý ảnh là một dạng của xử lý tín hiệu trong đó đầu vào là một hình ảnh (các
bức ảnh, các khung hình) và đầu ra của quá trình xử lý ảnh có thể là một hình ảnh
khác hoặc là một tập chứa các tính chất hoặc tham số liên quan tới hình ảnh đó.
Phần lớn các kỹ thuật xử lý ảnh thì thường qui về việc xử lý hình ảnh như là một
tín hiệu 2 chiều rồi sử dụng các kỹ thuật xử lý tín hiệu để xử lý nó.
II . Các khái niệm
1. Điểm ảnh
Gốc của ảnh(ảnh tự nh...
Đ ÁN TT NGHIP MATLAB XNH NG DNG TRÊN Ô TÔ
GVHD : TS. LÊ THANH PHÚC Trang 1
PHN A
M U
Xử Lý Ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử Lý Ảnh - Người đăng: phungnguyen894-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Xử Lý Ảnh 9 10 379