Ktl-icon-tai-lieu

xử lý nước thải bệnh viện

Được đăng lên bởi khanhrang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Luận Văn Tốt Nghiệp
Đề Tài : Xử lý nước thải bệnh viện

1

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 3
Chương 1 ......................................................................................................................... 6
1.1 .............................................................................. Nguồn gốc nước thải bệnh viện
...................................................................................................................................... 6
1.2 ......................................................... Thành phần, tính chất nước thải bệnh viện
...................................................................................................................................... 6
Chương 2 ......................................................................................................................... 8
3.1 Ao hồ sinh học (ao hồ ổn định nước thải-Waste Water Stabilization ponds
and lagoons) ................................................................................................................ 8
3.1.1 Hồ kỵ khí ........................................................................................................ 8
3.1.2 Hồ hiếu-kỵ khí (Facultativ) .......................................................................... 8
3.1.3 Hồ hiếu khí ................................................................................................... 10
3.2 Bể phản ứng sinh học hiếu khí - Aeroten ......................................................... 10
3.3 Công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt- Biofilter ....................................................... 12
3.4 Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo nguyên lý hợp khối ..................... 14
3.6 Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện BIOFASTTM Serie ATC........................ 18
Chương 3 ....................................................................................................................... 22
Chương 4 ....................................................................................................................... 24
Chương 4 ....................................................................................................................... 25
4.1 Lựa chọn sơ đồ công nghệ của trạm xử lý nước thải bệnh viện .................... 25
4.2 Các phương án xử lý nước thải bệnh viện ....................................................... 25
CHƯƠNG 5...............
1
Lun Văn Tt Nghip
Đề Tài : X lý nước thi bnh vin
xử lý nước thải bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý nước thải bệnh viện - Người đăng: khanhrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
xử lý nước thải bệnh viện 9 10 909