Ktl-icon-tai-lieu

1 số từ vựng cho TOPIC

Được đăng lên bởi bongtoimaimailabongtoi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1 số từ vựng cho TOPIC - JOB nhé
1. a defined career path - Con đường sự nghiệp đã dc xác định
2. working conditions - Điều kiện làm việc
3. working environment - Môi trường làm việc
4. the atmosphere in a workplace - Bầu không khí tại nơi làm việc
5. a sense of job satisfaction - Cảm giác hài lòng với công việc
6. personal relationships - Những mối quan hệ cá nhân
7. enjoyment = pleasure - Sự vui thích
8. the salary package - Mức lương
9. jobseeker - Người tìm việc
10. office work - Công việc văn phòng

11. job opportunities = employment opportunities - Cơ hội việc làm
12. a choice of profession - Sự lựa chọn nghề nghiệp

Khi nói về lí do thích nghe nhạc
*** Purify my heart with melodious rhythms (Light/ Classical music)
*** Wake me up when I feel drowsy in the morning (Rock)
*** Blow my mind with strong beats and rhythms (Hip hop/ Rap)
*** Promote my personal cultivation (Classical/ Opera)
*** Cheer myself up/ Amuse myself
*** Have a blast and blow my mind

IDIOMS về hạnh phúc nhé ^^
1. Feel like a million dollars: Cảm thấy rất tuyệt
2. Jump for joy : nhảy cẫng lên vì vui sướng
3. Be on cloud nine = over the moon = in seventh heaven : rất rất vui
4. Full of the joys of spring : rất vui, sôi nổi tràn đầy sức sống
5. Grin from ear to ear : cười toe toét
6. Happy as a clam : vui sướng, hài lòng với cuộc sống
7. Be music to one's ears : là điều mà khiến người nghe cảm thấy rất vui
^^

Các bé ôn thi DH nhớ này, cụm thứ 5 đã xuất hiện trong các đề thi cũ rồi
đó. Còn các bé ôn Ielts thì nên dùng trong speaking để ăn điểm cho
idiom nhé :)).

...
1 số từ vựng cho TOPIC - JOB nhé
1. a defined career path - Con đường sự nghiệp đã dc xác định
2. working conditions - Điều kiện làm việc
3. working environment - Môi trường làm việc
4. the atmosphere in a workplace - Bầu không khí tại nơi làm việc
5. a sense of job satisfaction - Cảm giác hài lòng với công việc
6. personal relationships - Những mối quan hệ cá nhân
7. enjoyment = pleasure - Sự vui thích
8. the salary package - Mức lương
9. jobseeker - Người tìm việc
10. office work - Công việc văn phòng
1 số từ vựng cho TOPIC - Trang 2
1 số từ vựng cho TOPIC - Người đăng: bongtoimaimailabongtoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
1 số từ vựng cho TOPIC 9 10 312