Ktl-icon-tai-lieu

10 IELTS SPEAKING TESTS

Được đăng lên bởi nguyenkieuoanh2801
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2313 lần   |   Lượt tải: 6 lần
10 IELTS SPEAKING TESTS
with band 7.0 sample answers

Duy Hiep 9.0
GROUP IELTS SHARE

IELTS SHARE TỔNG HỢP

10 IELTS SPEAKING
SAMPLE

BAND 7.0

Fanpage: 
Group : 

1

IELTS SHARE TỔNG HỢP

2

MỤC LỤC

10 IELTS SPEAKING SAMPLE ............................................................................................ 1
IELTS Speaking Test 1 ......................................................................................................... 4
IELTS Speaking Test 2 ......................................................................................................... 7
IELTS Speaking Test 3 ....................................................................................................... 10
IELTS Speaking Test 4 ....................................................................................................... 14
IELTS Speaking Test 5 ....................................................................................................... 18
IELTS Speaking Test 6 ....................................................................................................... 21
IELTS Speaking Test 7 ....................................................................................................... 26
IELTS Speaking Test 8 ....................................................................................................... 31
IELTS Speaking Test 9 ....................................................................................................... 36
IELTS Speaking Test 10 ..................................................................................................... 40

Fanpage: 
Group : 

IELTS SHARE TỔNG HỢP

3

Lời nói đầu
10 IELTS SPEAKING TEST BAND 7 – cuốn đầu tiên của Series IELTS SPEAKING band
7, band 8 và band 9, đây là bộ sách không dùng cho mục đích thương mại và hoàn toàn
FREE.
Ở cuốn đầu tiên của Series, 10 IELTS SPEAKING TEST BAND 7 gồm 10 Tests và
Sample Answers được tổng hợp từ các nguồn trên Internet bởi ban quản trị group IELTS
SHARE và được đánh giá bởi thầy giáo Duy Hiệp – là một thầy giáo dạy IELTS đầy nhiệt
huyết và có chất lượng chuyên môn rất cao ( Các bạn có thể xem profile thầy Duy Hiệp tại
link: ) . Ở phiên bản đầu tiên, cuốn sách chỉ nhằm
mục đích tổng hợp các Sample Speaking Tests được chấm ở ...
10 IELTS SPEAKING TESTS
with band 7.0 sample answers
Duy Hiep 9.0
GROUP IELTS SHARE
10 IELTS SPEAKING TESTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 IELTS SPEAKING TESTS - Người đăng: nguyenkieuoanh2801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
10 IELTS SPEAKING TESTS 9 10 250