Ktl-icon-tai-lieu

10 lời khuyên hữu ích để nói và viết Tiếng Anh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 5 lần
10 lời khuyên học Tiếng Anh – TiengAnhOnline.net
10 lời khuyên hữu ích để nói và viết tiếng Anh

“Học tiếng Anh cũng giống như tập đi xe đạp, ít ai có thể đi xe
đap thành thạo khi chưa ngã vài lần”. Sau những lần vấp váp
đó, Matt Purland đã rút ra một vài lời khuyên có thể sẽ hữu ích
cho bạn trong việc học tiếng, nhất là hai kỹ năng nói và viết.
1- Luôn luôn kiểm tra bài của mình. Hãy kiểm tra lại ngay cả khi bạn
nghĩ bài làm của mình đã hoàn thiện. Sử dụng từ điển để kiểm tra lại
những từ mà bạn chưa chắc chắn.
2- Đến lớp và làm bài tập thường xuyên. Bạn có thể đề nghị giáo viên
ra thêm bài tập vào cuối tuần hoặc tự trang bị cho mình những quyển
sách có các các dạng bài tập phù hợp với chương trình học. Trên lớp
hãy hỏi ngay thầy cô nếu bạn có vấn đề gì còn vướng mắc. Ngoài giờ
học, bạn có thể thảo luận bằng tiếng Anh với bạn bè về các chủ điểm
đơn giản, hoặc các phương pháp để học tốt hơn.
3- Trong khi viết tiếng Anh: Hãy thực hiện đúng theo yêu cầu của đề
bài. Việc này sẽ không mấy khó khăn nếu bạn đọc kỹ câu hỏi. Có thể
đề bài sẽ yêu cầu bạn điền từ; khoanh tròn phương án trả lời đúng
trong các phương án a, b, c, d cho trước hay viết về gia đình bạn. Điều
quan trọng là bạn hiểu đề bài muốn bạn làm gì và làm như thế nào.
4- Dành thời gian hợp lý cho việc học từ vựng. Bạn cần biết ý nghĩa
cũng như cách viết của các từ chỉ ngày tháng, thức ăn, quần áo... Bạn
có thể học từ vựng theo chủ điểm. Nếu chuẩn bị kỹ ở nhà thì khi đến
lớp bạn sẽ thấy mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
5- Phác thảo ý chính trước khi đặt bút viết một bài luận. Hãy suy nghĩ
về những gì bạn muốn diễn đạt trong bài viết và vạch ra những ý
chính. Bạn có thể bắt đầu với một đoạn giới thiệu ngắn, rồi sau đó viết
đoạn cho từng ý. Đoạn cuối phải tóm lại được ý chính của bài văn. Độ
dài mỗi đoạn văn khoảng 4-5 câu là vừa phải.
6- Dành thời gian học các động từ cơ bản - động từ có quy tắc và bất
quy tắc. Đặc biệt là 4 động từ bất quy tắc quan trọng “to be”, “to go”,
“to have”, “to do”. Học các thì khác nhau của động từ: thì hiện tại/quá
khứ đơn, thì hiện tại/quá khứ tiếp diễn, và thì hiện tại/quá khứ hoàn
thành... Học kỹ quá khứ phân từ của những động từ bất quy tắc quan
trọng như have/had, do/done. Như vậy bạn có thể thoải mái diễn tả

10 lời khuyên học Tiếng Anh – TiengAnhOnline.net
những hoạt động hay câu chuyện nào đó về bản thân mà không lo bị
bí từ.
7- Đọc sách báo, tạp chí viết bằng tiếng Anh. Đừng bỏ qua những ký
hiệu và biển báo hay những mấu quảng cáo nho nhỏ bằng tiếng Anh.
Viết lại nhữ...
10 li khuyên hc Tiếng Anh TiengAnhOnline.net
10 lời khuyên hữu ích để nói và viết tiếng Anh
“Học tiếng Anh cũng giống như tập đi xe đạp, ít ai có thể đi xe
đap thành thạo khi chưa ngã vài lần”. Sau những lần vấp váp
đó, Matt Purland đã rút ra một vài lời khuyên có thể sẽ hữu ích
cho bạn trong việc học tiếng, nhất là hai kỹ năng nói và viết.
1- Luôn luôn kiểm tra bài của mình. Hãy kiểm tra lại ngay cả khi bạn
nghĩ bài làm của mình đã hoàn thiện. Sử dụng từ điển để kiểm tra lại
những từ mà bạn chưa chắc chắn.
2- Đến lớp và làm bài tập thường xuyên. Bạn có thể đề nghị giáo viên
ra thêm bài tập vào cuối tuần hoặc tự trang bị cho mình những quyển
sách có các các dạng bài tập phù hợp với chương trình học. Trên lớp
hãy hỏi ngay thầy cô nếu bạn có vấn đề gì còn vướng mắc. Ngoài gi
học, bạn có thể thảo luận bằng tiếng Anh với bạn bè về các chủ điểm
đơn giản, hoặc các phương pháp để học tốt hơn.
3- Trong khi viết tiếng Anh: Hãy thực hiện đúng theo yêu cầu của đ
bài. Việc này sẽ không mấy khó khăn nếu bạn đọc kỹ câu hỏi. Có thể
đề bài sẽ yêu cầu bạn điền từ; khoanh tròn phương án trả lời đúng
trong các phương án a, b, c, d cho trước hay viết về gia đình bạn. Điều
quan trọng là bạn hiểu đề bài muốn bạn làm gì và làm như thế nào.
4- Dành thời gian hợp lý cho việc học từ vựng. Bạn cần biết ý nghĩa
cũng như cách viết của các từ chỉ ngày tháng, thức ăn, quần áo... Bạn
có thể học từ vựng theo chủ điểm. Nếu chuẩn bị kỹ ở nhà thì khi đến
lớp bạn sẽ thấy mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
5- Phác thảo ý chính trước khi đặt bút viết một bài luận. Hãy suy nghĩ
về những gì bạn muốn diễn đạt trong bài viết và vạch ra những ý
chính. Bạn có thể bắt đầu với một đoạn giới thiệu ngắn, rồi sau đó viết
đoạn cho từng ý. Đoạn cuối phải tóm lại được ý chính của bài văn. Độ
dài mỗi đoạn văn khoảng 4-5 câu là vừa phải.
6- Dành thời gian học các động từ cơ bản - động từ có quy tắc và bất
quy tắc. Đặc biệt là 4 động từ bất quy tắc quan trọng “to be”, “to go”,
“to have”, “to do”. Học các thì khác nhau của động từ: thì hiện tại/quá
khứ đơn, thì hiện tại/quá khứ tiếp diễn, và thì hiện tại/quá khứ hoàn
thành... Học kỹ quá khứ phân từ của những động từ bất quy tắc quan
trọng như have/had, do/done. Như vậy bạn có thể thoải mái diễn tả
10 lời khuyên hữu ích để nói và viết Tiếng Anh - Trang 2
10 lời khuyên hữu ích để nói và viết Tiếng Anh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
10 lời khuyên hữu ích để nói và viết Tiếng Anh 9 10 615