Ktl-icon-tai-lieu

11 trò chơi bổ trợ học tiếng Anh

Được đăng lên bởi Mùi Mặt Mộc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 2 lần
11 Trò Chơi Bổ Trợ Học Tiếng Anh (Phần 1)
Thứ sáu, 23 Tháng 8 2013 16:30
Những trò chơi này nhằm giúp cho những tiết dạy Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng
Anh thêm phần sinh động nhằm tạo sự lôi cuốn cho mỗi người học lẫn giáo
viên.
GIÁO VIÊN – NGƯỜI QUẢN TRÒ
I.

QUẢN

TRÒ

LÀ

AI?

Quản trò là người điều hành, tổ chức trò chơi nhỏ. Quản trò là một vấn đề của khoa
học và nghệ thuật. Khoa học ở chỗ người quản trò phải có đủ khả năng để nắm bắt
đối tượng để tác động một cách tích cực đến người chơi tạo ra một giá trị định
hướng về giáo dục trí tuệ, thể chất và tính cách của con người. Quản trò phải thấu
hiểu giá trị mà trò chơi mang lại và nghiên cứu một cách sâu sắc những giá trị đó đối
với đời sống sinh hoạt của mọi người. Nghệ thuật ở chỗ biết khai thác các giá trị đó
theo một tuần tự nhất định, phải tự rèn luyện hoàn thiện mình ở lĩnh vực chức năng,
ở phong cách, ở cách sống để có thể gần gũi, tác động đến đối tượng từ những trò
chơi đa dạng. Chính vì thế khi trò chơi diễn ra thành công hay thất bại phần lớn lệ
thuộc vào tài năng, bản lĩnh khéo léo của người làm quản trò.
II. NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI QUẢN TRÒ
1. NHỮNG ĐIỀU CẦN CÓ
- Tính sư phạm: trò chơi là hình thức giáo dục cho nên người quản trò phải biết qua
trò chơi mà trang bị cho đối tượng mình điều gì, ngoài ra còn có tính công minh,
thuyết phục mọi người qua từng cử chỉ, hành vi của mình cũng như cách mời gọi sự
tham gia nhiệt tình.
- Tính phán đoán và quan sát nhanh: để ứng xử kịp thời các tình huống để trò chơi
diễn ra thành công.
- Biết nhiều trò chơi, biết sáng tạo, sáng tác trò chơi.
- Hoạt động rèn luyện thường xuyên.
- Một số đặc điểm khác như: giọng nói to, rõ, biết nói ngắn gọn, nói đùa, tự chủ, kiên
nhẫn, hoạt bát…
- Luôn nhớ: Mang theo một cuốn từ điển để kiểm tra từ vựng Tiếng Anh, tránh nhầm
lẫn.
2. NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH
- Tổ chức trò chơi từ dễ đến khó, không nên thực hiện ngược điều đó.
- Phạt là cách nhắc nhở nhau đồng thời động viên người chơi cố gắng hơn nên hình
phạt nhẹ nhàng, tế nhị…tránh trở thành nhục hình.
- Lúc chơi, mọi người đều bình đẳng. Không thiên vị theo giới tính hoặc cố tình bắt
phạt một ai.

- Tránh tổ chức những trò chơi khi mình không đủ hoặc không vững kiến thức về nội
dung trò chơi đó.
3. QUY TRÌNH MỘT TRÒ CHƠI SINH HOẠT TẬP THỂ
Bước 1: Ổn định
Tạo sự tập trung, chú ý.
Bước 2: Giới thiệu trò chơi
Có thể lồng vào các câu chuyện hoặc ý nghĩa của trò chơi.
Bước 3: Hướng dẫn cách chơi – Luật chơi
Linh động hướng dẫn làm sao cho dễ hiểu.
Bước 4: Chơi thử
Rất qua...
11 Trò Chơi Bổ Trợ Học Tiếng Anh (Phần 1)
Thứ sáu, 23 Tháng 8 2013 16:30
Những trò chơi này nhằm giúp cho những tiết dạy Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng
Anh thêm phần sinh động nhằm tạo sự lôi cuốn cho mỗi người học lẫn giáo
viên.
GIÁO VIÊN – NGƯỜI QUẢN TRÒ
I. QUẢN TRÒ AI?
Quản trò người điều hành, tổ chức trò chơi nhỏ. Quản trò một vấn đề của khoa
học nghệ thuật. Khoa học chỗ người quản trò phải đủ khả năng để nắm bắt
đối tượng để tác động một cách tích cực đến người chơi tạo ra một giá trị định
hướng về giáo dục trí tuệ, thể chất tính ch của con người. Quản trò phải thấu
hiểu giá trị mà trò chơi mang lại và nghiên cứu một cách sâu sắc những giá trị đó đối
với đời sống sinh hoạt của mọi người. Nghệ thuật chỗ biết khai thác các giá trị đó
theo một tuần tự nhất định, phải tự rèn luyện hoàn thiện mình lĩnh vực chức năng,
phong cách, cách sống để thể gần gũi, tác động đến đối tượng từ những trò
chơi đa dạng. Chính thế khi trò chơi diễn ra thành công hay thất bại phần lớn lệ
thuộc vào tài năng, bản lĩnh khéo léo của người làm quản trò.
II. NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI QUẢN TRÒ
1. NHỮNG ĐIỀU CẦN CÓ
- Tính phạm: trò chơi hình thức giáo dục cho nên người quản trò phải biết qua
trò chơi trang bị cho đối tượng mình điều gì, ngoài ra còn tính ng minh,
thuyết phục mọi người qua từng cử chỉ, hành vi của mình cũng như cách mời gọi sự
tham gia nhiệt tình.
- Tính phán đoán quan sát nhanh: để ứng xử kịp thời các tình huống để trò chơi
diễn ra thành công.
- Biết nhiều trò chơi, biết sáng tạo, sáng tác trò chơi.
- Hoạt động rèn luyện thường xuyên.
- Một số đặc điểm khác như: giọng nói to, rõ, biết nói ngắn gọn, nói đùa, tự chủ, kiên
nhẫn, hoạt bát…
- Luôn nhớ: Mang theo một cuốn từ điển để kiểm tra từ vựng Tiếng Anh, tránh nhầm
lẫn.
2. NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH
- Tổ chức trò chơi từ dễ đến khó, không nên thực hiện ngược điều đó.
- Phạt là cách nhắc nhở nhau đồng thời động viên người chơi cố gắng hơn nên hình
phạt nhẹ nhàng, tế nhị…tránh trở thành nhục hình.
- Lúc chơi, mọi người đều bình đẳng. Không thiên vị theo giới tính hoặc cố tình bắt
phạt một ai.
11 trò chơi bổ trợ học tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
11 trò chơi bổ trợ học tiếng Anh - Người đăng: Mùi Mặt Mộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
11 trò chơi bổ trợ học tiếng Anh 9 10 293